Actueel

TUA stelt leerstoel ‘Theologie en Muziek’ in

24 augustus 2021

TUA stelt leerstoel ‘Theologie en Muziek’ in

Per 1 september 2021 start aan de Theologische Universiteit Apeldoorn de nieuwe leerstoel ‘Theologie en Muziek’. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Albert Clement die deze functie zal vervullen naast zijn hoogleraarschap Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, binnen welk kader hij werkzaam is  aan University College Roosevelt. De leeropdracht van deze leerstoel omvat het verzorgen van interdisciplinair onderwijs en onderzoek op het gebied van de relatie tussen theologie en muziek. Deze thematiek omvat onder meer zowel kerkmuziek uit de westerse wereld als geestelijke muziek in het algemeen. De te bestrijken periode van onderwijs en onderzoek reikt terug tot de vroege middeleeuwen. Een accent ligt daarbij op thema's die voortkomen uit de theologie van de Reformatie, inclusief orgelcultuur, hymnologie en uitingen van geloofsopvattingen door componisten. 

Prof. Clement: ‘Het instellen door de TUA van deze leerstoel voorziet in een ongewenste leemte in het Nederlandse wetenschappelijke landschap, die een aantal jaren geleden is ontstaan na opheffing van diverse instituten. Ook internationaal gezien is deze leerstoel van belang. Ik vind het een prachtig initiatief van de TUA en voel me zeer vereerd met de benoeming. Ik zie er enorm naar uit me verder op dit terrein te kunnen concentreren.’

Prof. Selderhuis, rector: ‘We zijn blij met deze unieke en hoogstnoodzakelijke leerstoel, die voor kerk en wetenschap zeker veel zal gaan betekenen.’