Actueel

Vacature: ambtelijk secretaris Raad van Toezicht

9 januari 2024

Vacature: ambtelijk secretaris Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit Apeldoorn is per direct op zoek naar een

Ambtelijk secretaris (m/v)

De Raad van Toezicht oefent binnen de Theologische Universiteit Apeldoorn de taken en bevoegd­heden uit die volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) tot de verantwoordelijkheid van deze raad behoren.

Tot de taak van de secretaresse behoren:

  • het in overleg met de voorzitter van de raad opstellen van de agenda;
  • het maken van het verslag van de vergaderingen;
  • het bijhouden van het archief;
  • het incidenteel regelen van organisatorische zaken.

Op jaarbasis gaat het om 70 uur waar een bruto vergoeding tegen overstaat van € 20,21 per uur overeenkomstig schaal 8.0 van de CAO-salaristabel Nederlandse Universiteiten. Dit bedrag is exclusief vakantiegeld en een 13e maand toeslag.

Gezocht wordt naar iemand die:

  • betrokken en meelevend lid is van een van de Christelijke Gereformeerde kerken;
  • aantoonbare ervaring heeft;
  • integer is;
  • tijd vrij kan maken voor gemiddeld 7 (avond)vergaderingen per jaar;
  • op een bereisbare afstand van Apeldoorn woont.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad, ds. J. van Langevelde (tel. 06-27001847).

We vragen u om uw motivatie en CV te sturen naar de secretaris van de Raad van Toezicht,
dr. ir. G. Korevaar (gkorevaar@tua.nl).

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet voor 1 februari 2024.

Gesprekken staan gepland voor DV 6 februari 2024 en 19 februari 2024.

Ook als u iemand kent die u geschikt acht voor deze taak verzoeken we u contact op te nemen met de voorzitter.