Actueel

Vacature hoogleraar systematische theologie

18 augustus 2022

Vacature hoogleraar systematische theologie

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) leidt theologen op die in kerk en samenleving dienstbaar zijn. De TUA staat bekend om de goede sfeer en intensieve begeleiding van de studenten. Wetenschappelijke kwaliteit staat centraal, verbonden aan een gedegen beroepsmatige toerusting.

Deze universiteit is op zoek naar een

Hoogleraar Systematische theologie

Voor deze functie verwachten wij dat de hoogleraar:

  • zich onder andere via een promotie over een onderwerp in het betreffende vakgebied en via wetenschappelijke publicaties bewezen heeft als bekwaam onderzoeker;
  • bewezen kwaliteiten heeft op het gebied van onderwijs;
  • in staat is promovendi adequaat te begeleiden;
  • over uitstekende Engelstalige spreek- en schrijfvaardigheid beschikt;
  • als wetenschapper innovatief, ambitieus en enthousiasmerend is;
  • initiatieven neemt tot nieuwe onderzoeksprojecten en tot externe financiering van onderzoek;
  • in woord en daad de TUA-plannen van internationalisering, kerkelijke verbreding, en  onderwijskundige en wetenschappelijke versterking en uitbreiding ondersteunt;
  • zich loyaal toont aan het beginsel dat kerk en theologie met elkaar verbonden maar niet met elkaar vermengd moeten zijn;
  • bereid en in staat is in teamverband te werken en taken in meerdere TUA-gremia op zich te nemen;
  • bij voorkeur predikant is in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Indien nodig dient eerst een tenure track-traject gevolgd te worden.

De datum van indiensttreding is in onderling overleg.

Inschaling vindt, afhankelijk van kennis en ervaring, plaats in schaal H2 van de cao Nederlandse universiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de benoemingsadviescommissie: prof. dr. M.J. Kater mjkater@tua.nl (06-10 95 62 40)

Bij de secretaris van de benoemingsadviescommissie kunt u desgewenst een informatiepakket opvragen: J.W. van der Zande-de Roo jwvanderzande@tua.nl

Uw sollicitatiebrief met motivatie en CV kunt u vóór 20 september 2022 mailen naar de secretaris van de benoemingsadviescommissie.