Actueel

Vacature hoogleraren Oude Testament en Nieuwe Testament

23 oktober 2021

Vacature hoogleraar Oude Testament en Nieuwe Testament

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) leidt theologen op die in kerk en samenleving dienstbaar zijn. De TUA staat bekend om de goede sfeer en intensieve begeleiding van de studenten. Wetenschappelijke kwaliteit staat centraal, verbonden aan een gedegen beroepsmatige toerusting.

De universiteit is op zoek naar twee hoogleraren, namelijk

een Hoogleraar Oude Testament en een Hoogleraar Nieuwe Testament

Voor deze functie verwachten wij dat de hoogleraar:

  • zich onder andere via een promotie over een onderwerp in het betreffende vakgebied en via wetenschappelijke publicaties bewezen heeft als bekwaam onderzoeker;
  • bewezen kwaliteiten heeft op het gebied van onderwijs;
  • in staat is promovendi adequaat te begeleiden;
  • over uitstekende Engelstalige spreek-, en schrijfvaardigheid beschikt;
  • als wetenschapper innovatief, ambitieus en enthousiasmerend is;
  • initiatieven neemt tot nieuwe onderzoeksprojecten en tot externe financiering van onderzoek;
  • in woord en daad de TUA-plannen van internationalisering, kerkelijke verbreding, en  onderwijskundige en wetenschappelijke versterking en uitbreiding ondersteunt;
  • zich loyaal toont aan het beginsel dat kerk en theologie met elkaar verbonden maar niet met elkaar vermengd moeten zijn;
  • bereid en in staat is in teamverband te werken en taken in meerdere TUA-gremia op zich te nemen;
  • bij voorkeur predikant is in de Christelijke Gereformeerde Kerken dan wel zich ervan bewust is te werken aan een instelling die uitgaat van deze kerken.

Indien nodig dient eerst een tenure track gevolgd te worden.

De datum van indiensttreding is voorzien per 1 september 2022 voor de vacature Nieuwe Testament en uiterlijk 1 januari 2023 voor de vacature Oude Testament.

Inschaling vindt, afhankelijk van kennis en ervaring plaats in schaal H2 van de cao Nederlandse universiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Benoemingsadviescommissie:
prof. dr. M.J. Kater mjkater@tua.nl voor Oude Testament
prof. dr. A. Huijgen ahuijgen@tua.nl voor Nieuwe Testament

Bij de secretaris van de Benoemingsadviescommissie kunt u desgewenst een informatiepakket opvragen:
drs. C.T. Boerke ctboerke@tua.nl voor Oude Testament
J.W. van der Zande – de Roo jwvanderzande@tua.nl voor Nieuwe Testament

Uw sollicitatiebrief met motivatie en CV kunt u voor 15 november 2021 mailen naar de secretaris van de Benoemingsadviescommissie.

Gesprekken voor de functie van hoogleraar OT zijn gepland voor D.V. vrijdag 14 januari 2022 en mogelijk maandag 17 januari 2022 en voor de functie van hoogleraar NT op vrijdag 10 december 2021 en als reserve maandag 17 januari 2022.