Actueel

Vacature leden Raad van Toezicht

7 maart 2023

Vacature leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent binnen de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) de taken en bevoegd­heden uit die volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek tot de verantwoordelijkheid van deze raad behoren.

Voor de opvolging van twee aftredende leden is de raad op zoek naar:

Twee leden voor de raad van toezicht

Wij zoeken leden die:

  • academisch geschoold zijn en functioneren op strategisch niveau;
  • ervaring hebben met toezichthoudende en/of bestuurlijke functies;
  • gericht zijn op samenwerking binnen de raad, met het College van Bestuur en met andere geledingen binnen en buiten de TUA;
  • in staat zijn maatschappelijke, kerkelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn in te schatten en de gevolgen daarvan naar de TUA te vertalen;
  • positief bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de gehele TUA, vanuit een onafhankelijke en constructieve houding;
  • in staat zijn het beleid en de activiteiten van het College van Bestuur te beoordelen in het licht van de onderwijskundige en onderzoeksmatige strategische ontwikkelingen in het hoger onderwijs en binnen de TUA in het bijzonder;
  • als sparringpartner richting het College van Bestuur kunnen functioneren;
  • meelevend lid zijn van een van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Herkent u zich (grotendeels) in bovenstaand profiel? Dan nodigen we u graag uit om te reageren op deze vacature. De raad streeft naar een gemengde samenstelling en hoopt dan ook dat er vrouwen zullen solliciteren.

Schriftelijke reacties (motivatie en CV) kunt u sturen naar de secretaris van de raad, dr. ir. Gijsbert Korevaar, e-mail: gkorevaar@tua.nl. Voor meer informatie over de TUA of deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter, ds. Jan van Langevelde (e-mail: jvanlangevelde@tua.nl).

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet tot uiterlijk 18 maart 2023. We streven ernaar om de gesprekken in week 13 te laten plaatsvinden.

De formele benoeming geschiedt door de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken.