Actueel

Vacature: Secretaresse Raad van Toezicht

17 januari 2019

Vacature: Secretaresse Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de TUA is op zoek naar een

Secretaresse (m/v)

De Raad van Toezicht oefent binnen de Theologische Universiteit Apeldoorn de taken en bevoegd­heden uit die volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) tot de verantwoordelijkheid van deze raad behoren.

Tot de taak van de secretaresse behoren:

  • Het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda
  • Het maken van het verslag van de vergaderingen
  • Het bijhouden van het archief
  • Het incidenteel regelen van organisatorische zaken

Op jaarbasis gaat het om 50 uur, waar een bruto vergoeding tegenover staat van € 17,50 per uur overeenkomstig schaal 8.0 van de VSNU CAO. Dit bedrag is exclusief vakantiegeld en een 13e maand-toeslag.

Gezocht wordt naar iemand die:

  • betrokken en meelevend lid is van een van Christelijke Gereformeerde kerken;
  • aantoonbare ervaring heeft;
  • integer is;
  • tijd vrij kan maken voor gemiddeld 7 (avond-)vergaderingen per jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, drs. R.W.J. Soeters (tel. 058 – 20 602 99).

We vragen u om uw motivatie en CV te sturen naar de voorzitter van het College van Bestuur, ir. W.J.A. Hanekamp.

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet vóór 1 februari 2019.

Ook als u iemand kent die u geschikt acht voor deze taak verzoeken we u contact op te nemen met de voorzitter.