Actueel

Vacature voorzitter College van Bestuur

14 maart 2022

Vacature voorzitter College van Bestuur

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) leidt theologen op die in kerk en samenleving dienstbaar zijn. De TUA staat bekend om de goede sfeer en intensieve begeleiding van de studenten. Wetenschappelijke kwaliteit staat centraal, verbonden aan een gedegen beroepsmatige toerusting. De TUA is een gereformeerde instelling voor theologisch onderwijs en onderzoek en levert haar bijdrage vanuit een grote kennis van en eerbied voor de Bijbel als bron van leven. De TUA staat in de traditie van de Reformatie en houdt zich bezig met de wezenlijke vragen van vandaag.

De komende jaren staat de TUA voor de opgave om haar positie in een veranderend landschap van theologische opleidingen en opvattingen te continueren en uit te bouwen, nationaal en internationaal. De huidige voorzitter van het College van Bestuur gaat met pensioen. Om aan de benodigde transitie mede leiding te geven zoeken we een

Voorzitter College van Bestuur (0,6 fte)

Wat ga je doen?

In de functie van voorzitter College van Bestuur ben je een bruggenbouwer die de wereld van onderwijs en onderzoek verbindt met processen van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Je hebt gevoel voor mensen en processen en geeft samen met de rector leiding aan een team van professionals. De voorzitter stuurt direct het onderwijsondersteunend personeel aan. Je hebt goed overzicht over het geheel en fungeert als sparringpartner. De TUA staat de komende jaren voor aanzienlijke uitdagingen en jij bent in staat daar ondernemend leiding aan te geven. De uitdagingen liggen op het gebied van positionering van de TUA in binnen- en buitenland en het ontwikkelen van de organisatie om de processen van onderwijs en onderzoek te faciliteren. Je ziet mogelijkheden om nieuwe financiële bronnen aan te boren.

Wat neem je mee?

  • Je hebt ruime ervaring in het leidinggeven aan organisaties, liefst in het (hoger) onderwijs;
  • je hebt een breed inzicht in de verschillen en culturen van de protestantse kerken in Nederland en bent in staat hier constructief mee om te gaan;
  • je hebt ervaring met het brede veld van faciliterende processen als financiën, HRM, ICT en bedrijfsvoering;
  • je hebt uitstekende sociale vaardigheden, bent toegankelijk en in staat teams te inspireren;
  • je hebt een uitstekend gevoel voor interne en externe bestuurlijk-politieke verhoudingen en bent in staat de TUA te vertegenwoordigen in relevante netwerken (denk aan het overleg met OCW en UNL);
  • je bent belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Een volledig functieprofiel is op te vragen bij de secretaris van de Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit Apeldoorn, mr. H.M. Oevermans, tel. 06 53 53 70 92, e-mail 

Nadere inlichtingen kunnen worden gegeven door de voorzitter van de Raad van Toezicht, drs. R.W.J. Soeters, tel. 06 18 19 64 39.

De TUA volgt de CAO Nederlandse Universiteiten. De functie wordt gehonoreerd met schaal 16 uit deze CAO.

Je kunt tot 26 maart 2022 solliciteren. Je sollicitatie stuur je naar: mr. H.M. Oevermans