Actueel

Veelzijdig programma 400 jaar Synode van Dordrecht

6 september 2018

Veelzijdig programma 400 jaar Synode van Dordrecht

Dit jaar en volgend jaar staat de 400e verjaardag van de Synode van Dordrecht (1618-1619) internationaal in de aandacht. Diverse partners van Refo500 bieden een interessant en veelzijdig programma aan.

Van november 1618 tot mei 1619 vond in de stad Dordrecht de eerste internationale gereformeerde synode plaats. Deze synode heeft grote betekenis gehad voor het kerkelijke en politieke leven in Nederland en is ook wereldwijd van blijvend belang gebleken. De inhoud van de Dordtse Leerregels en de andere thema´s die de synode behandelde, zoals Bijbelvertaling, catechese en kerkorde zijn nog steeds actueel. Daarin gaat het immers om vragen rond leven en sterven, vrije wil, volharding in het geloof, zoeken van eenheid, relatie geloof en politiek enzovoorts.

Dit jaar en volgend jaar besteden veel partners van Refo500 aandacht aan de 400e verjaardag van deze synode, wat een interessant en veelzijdig programma oplevert. De eerste tentoonstelling is intussen al geopend en loopt tot eind september in Hasselt (Gemeente Zwartewaterland).

De stad Dordrecht pakt flink uit met het jubileumprogramma Ode aan de Synode, waaronder een aantal exposities en een robotarm die gedurende de looptijd van het programma de hele Statenbijbel uitschrijft. De Stichting Nationale Synode tekent voor de Nationale Synode op 29 mei 2019 in de Grote Kerk te Dordrecht.

Voor wetenschappers is er in mei 2019 een tweedaags congres aan de Rijksuniversiteit Groningen over de theologie van Dordt, gevolgd door een studiedag aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Bij diverse uitgeverijen verschijnen publicaties naar aanleiding van de synode. Zo ontwikkelt uitgeverij Vuurbaak bijvoorbeeld een glossy met waarschijnlijk bijbehorend lesmateriaal voor scholen en studiemateriaal voor kerken en kringen.

Een completer overzicht staat op www.refo500.com, waarbij in de komende maanden regelmatig updates zullen verschijnen.

Refo500 is graag bereid activiteiten die door kerken aangeboden worden naar aanleiding van deze verjaardag en die een publiek karakter hebben bekend te maken via de website, nieuwsbrieven en social media. Informatie hiertoe kunt u sturen naar info@refo500.nl.