Bachelorscripties

Bachelorscripties archief

Bachelorcripties archief

Klik hier voor een overzicht van de bachelorscripties tussen 2019-heden.

2018

  • Blok, J.G., De kerkvisie van Wilhelmus à Brakel (1635-1711)
  • Bom, H., Gods Dieren. Een vergelijkend onderzoek naar de verwerking van de claims van de dierenrechtenbeweging door J. Schenderling en D.L. Cloug
  • Brouwer, W., Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren
  • Evers-van Kruistum, A., Kerk als community. Een vergelijkend onderzoek tussen Rowan Williams en Stanley Hauerwas 
  • Heide, E.S. van der, Weid mijn lammeren, een verkennend onderzoek naar de plaats van de kinderen in de eredienst van de CGK
  • Muskee, E.P.C., Als Paulus voor ons is, wie zal tegen ons zijn? - Een onderzoek naar de discussie tussen N.T. Wright en J. Piper over de rechtvaardiging bij Paulus
  • Scherrenburg H.C.A., Zalig. Een vergelijkend onderzoek naar de uitleg van de zaligsprekingen uit Mattheüs 5,1-12 door Luther en Calvijn en de relevantie daarvan voor de theologie van de 21e eeuw
  • Veldhoen, M., Laat wie roemt, roemen in de Heere. Een onderzoek naar Paulus’ gebruik van het oudtestamentische woord KAUXAOMAI uit Jeremia 9:22-23 en 1 Samuël 2:10 LXX in zijn correspondentie met de Korintiërs
  • With-Hoekman, T.N. de, Welke aandachtspunten zijn belangrijk bij de pastorale begeleiding van Parkinsonpatiënten en hun gezin?