Naar Bibliotheek

Overzicht proefschriften 2021 -

7 december 2022 B.G. Najapfour, Joseph Hart (1712-1768) and his contribution to the early British Evangelical Movement. (promotors: H.J. Selderhuis en A.C. Neele)

23 september 2022 B.A.T. Witzier, Lezen in het licht van de Geest : hermeneutische implicaties van het nieuwtestamentische spreken over het verlichtende werk van de Heilige Geest. (promotors: H.G.L. Peels, A.W. Swiep, M.C. Mulder)

28 juni 2022 H. Visser, Person, gender and number into Naro : PGN-markers in Naro and their impact on Bible translation. (promotors: H.G.L. Peels, L.J. de Vries, W.H.G. Haacke)

11 april 2022 P.D. Baarda, Floreren : een praktisch-theologisch onderzoek over positieve psychologie in de praktijk van het onderwijs. (promotors: M.J. Kater, A. de Muynck, J.W. Saane)

7 oktober 2021 C.G.M. Leonard, Gordon J. Spykman’s life and work: a proposal for renewed theological method in the reformed tradition. (promotors: G.C. den Hertog, C. van der Kooi)

1 oktober 2021 J. van ‘t Spijker, To participate in God’s mission : looking for an ecclesial structure to be a witnessing church today. (promotors: A. Huijgen, S. Paas)

24 september 2021 Ch. Choi, Herman Bavinck and John Calvin on the doctrines of the Trinity and the image of God : a comparison. (promotors: A. Huijgen, G. Harinck)

2 juli 2021 N.C. Smits, Plaatsbereiding : verzoening in Christus bij Hans Joachim Iwand en Eberhard Jüngel. (promotors: G.C. den Hertog, G. Plasger)

15 juni 2021 A.C. Neele, “That which we have seen”: Philosophical-Homiletical Foundations towards a Phenomenology of Sermon Preparation and Preaching. (promotors: M.J. Kater, V. Emma-Adamah)

19 april 2021 D.H. Kranendonk, Paul Bayns's pastoral teaching of predestination. (promotors: H.J. Selderhuis, Michael A. G. Haykin)

15 april 2021 G.J. Baan, Der Heiland lebt : de drie vroegste Paascantates van Johann Sebastiaan Bach : een theologisch-muzikale analyse. (promotors: A.A. Clement, F. van der Pol, H.J. Selderhuis)

26 februari 2021 A. Santoso, Union with God: An assessment of Deification (Theosis) in the theologies of Robert Jenson and John Calvin. (promotors: A. Huijgen, C. van der Kooi, B.F. Intan)

5 februari 2021 J. Hong, Caspar Sibelius and his journal on the Synod of Dordt, 1618-1619 : transcription, translation, and systematic analysis of his journal (promotors: H.J. Selderhuis, E.A. de Boer)

Overzicht proefschriften 2016 - 2020

21 januari 2020 C.P. de Boer, Christos Sunthronos : een onderzoek naar de herkomst en het karakter van verwijzingen naar LXXPs 109 in het Nieuwe Testament. (promotors: T.M. Hofman, H.G.L. Peels, H. Gzella)

5 september 2019 Y.E. Kartawidjaja, Music in Martin Luther's theology (promotors: H.J. Selderhuis, K. Küster)

26 april 2019 H. de Waard, Jeremiah 52 in the context of the Book Jeremiah (promotors: H.G.L. Peels, B.E.J.H. Becking)

23 april 2019 C.H.W. van den Berg,  Anton Engelbrecht 1487-1556. Eine Biografie und eine vollständige Edition der 'Acten des sunderlichen Sinodums die Oberkeit belangend (1533)' (promotors: H.J. Selderhuis, Th.G. Wilhelmi)

4 december 2018 Th. Klöckner, Heinrich Alting (1583-1644). Lebensbild und Bedeutung für die reformierte Historiografie und Dogmengeschichtsschreibung des 17.Jahrhunderts (promotors: H.J. Selderhuis, W. Schäufele)

20 november 2018 A. van Harten-Tip, De Dordtse kerkorde 1619. De ontwikkeling, context en theologie (promotors: H.J. Selderhuis, L.J. Koffeman)

22 november 2017 P.D. Spies, De classis van Tiel. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen (promotors: H.J. Selderhuis, E.A. de Boer)

27 juni 2017 S. Ryu, Dulcissimae Carmina Ecclesiae. Die Theologie und die Exegese des Psalmenkommentars Melanchthons (promotor: H.J. Selderhuis)

14 december 2016 C.T. de Groot, Erasmus Sarcerius’ Pastorale (1559) en de vorming van predikanten in de zestiende eeuw (promotor: H.J. Selderhuis)

Overzicht proefschriften 2011 - 2015

5 maart 2015 D. Timmerman, Heinrich Bullinger on prophecy and the prophetic office (1523-1538) (promotors: H.J. Selderhuis, A. Mühling)

24 oktober 2014 - G. van Dijk, Het concrete is het wezenlijke. Het denken van A. Janse van Biggekerke (1890-1960) (promotors: J.W. Maris, G. Harinck)

4 maart 2014 - M. Golverdingen, Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950 (promotors: H.J. Selderhuis, G.C. den Hertog)  

20 december 2013 - Si Hun Kim, Providentiae divinae pars & evangelii materia  (promotor: H.J. Selderhuis)

18 september 2013 - S.J. Cho, Trinitarische theologie bij Guilielmus Bucanus ( †1603) (promotor: J.W. Maris)

17 december 2012 - J.K. Kim, Die reformatorische Amtslehre bei Melanchthon in seinen späteren Werken und im Vergleich mit Luther und Calvin (promotor: H.J. Selderhuis)

20 juni 2012 - A. Versluis, Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie van het gebod om de Kanaänieten uit te roeien (Deuteronomium 7) (promotors: H.G.L. Peels, C. Houtman)

8 juni 2012 - M.C. Mulder, Israel in Romeinen 10. Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21 (promotors: T.M. Hofman, O. Hofius)

20 april 2011 - A. Huijgen, Divine accomodation in John Calvin’s theology analysis and assessment (promotors: J.W. Maris, G.C. den Hertog, C. van der Kooi)

29 maart 2011 - M.J. Kater, Kom en zie II. De pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de existentie van Jezus, de Christus (promotors: J.W. Maris, G.C. den Hertog. B. Kamphuis)

Overzicht proefschriften 2007 - 2009

4 december 2009 - F. A.V. Harms, In God’s custody. The church, a history of divine protection (promotor H.J. Selderhuis)

29 oktober 2009 -  J. Van Vliet, Children of God  (promotors H.J. Selderhuis, A.N.S. Lane)

20 augustus 2009 - N.K. Lee, Die Prädestinationslehre der Heidelberger Theologen (promotors H.J. Selderhuis, Christoph Strohm)

27 november 2008 - G. Schaap, Franciscus Ridderus (1620-1683)  (promotors H.J. Selderhuis, A. de Reuver)

29 oktober 2008 - G. Jacob, The motif of stranger in Calvin’s old testament commentaries (promotors H.J. Selderhuis, J.W. Hofmeyr, A.C.  Neele)

5 september 2008 - G. Begerau, Elia vom Krit zum Jordan (promotors H.G.L. Peels, K.A.D. Smelik)

27 juni 2008 - W.A. den Boer, Duplex amor Dei (promotors H.J. Selderhuis, D.W. Sinnema)

28 februari 2007 - J.-S. Kim, Bloodquilt, atonement and mercy (promotors H.G.L. Peels, G. Kwakkel)

13 december 2007 - Th. Scheiber, Lots Enkel. Israels Verhältnis zu Moab und Ammon im Alten Testament (promotors H.G.L. Peels, C. Houtman)

Overzicht proefschriften 2001 - 2005

30 juni 2005 - T.-H. Park, The sacred rhetoric of the Holy Spirit (promotors J.W. Maris, A. Baars)

25 oktober 2004 - A. Baars, Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid (promotors J.W. Maris, B. Kamphuis)

25 juni 2004 - J. Kailus, Gesetz und Evangelium in Luthers groβem Galaterkommentar (promotors H.J. Selderhuis, Karl-Heinz zur Mühlen)

23 januari 2004 - J. Dekker, De rotsvaste fundering van Sion (promotors H.G.L. Peels, W.A.M. Beuken)

18 juni 2002 - D.-W. Hwang, Het mystieke lichaam van Christus (promotors W. van ’t Spijker, H.J. Selderhuis)

5 februari 2002 - S.Y. Lee, Grace and power in pentecostal and charismatic theology (promotor J.W. Maris)

11 januari 2002 - W. van Vlastuin, De geest van opwekking (promotors W. van ’t Spijker, A. de Reuver)

17 oktober 2001 - K.K. Lim, Het spoor van de vrouw in het ambt (promotors H.J. Selderhuis, M. te Velde)

Overzicht proefschriften 1992 - 1999

11 oktober 1999 - Pieter de Vries, Die mij heeft liefgehad (promotors W. van ’t Spijker, J.W. Maris)

30 augustus 1999 - B. Kamphuis, Boven en beneden. Het uitgangspunt van de christologie en de problematiek van de openbaring (promotors J. van Genderen, J.W. Maris)

26 maart 1999 - J.W. van Pelt, Pastoraat in trinitarisch perspectief (promotor W.H. Velema)

13 november 1997 - L.W. Bilkes, Theological ethics and holy scripture (promotors W.H. Velema, J.W. Maris)

5 juni 1997 - T.M. Hofman, Eenich Achterdenken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 (promotors W. van ’t Spijker, O.J. de Jong)

4 september 1996 - Y-B. Choi, De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn  (promotors W. van ’t Spijker, J.W. Maris)

26 april 1996 - Steven Paas, De gemeenschap der heiligen (promotors W. van ’t Spijker, O.J. de Jong)

26 mei 1995 - D. J. Steensma, Ouders en kinderen (promotor W.H. Velema)

16 juni 1994 - W. Janse, Albert Hardenberg als Theologe (promotors W. van ’t Spijker, W.H. Neuser)

21 januari 1994 - H. J. Selderhuis, Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer (promotor W. van ’t Spijker)

11 juni 1992 - J.W. Maris, Geloof en ervaring, van Wesley tot de pinksterbeweging (promotor J. van Genderen)

1 mei 1992 - H. G. L. Peels, De wraak van God (promotors B.J. Oosterhoff, A.S. van der Woude)