Actueel

Bestuursverslag 2022 online beschikbaar

20 juni 2023

Bestuursverslag 2022 online beschikbaar

Het Bestuursverslag is gepubliceerd op de website. Hierin staat een terugblik op het achterliggende kalenderjaar 2022, een jaar dat onder meer gekenmerkt werd door enkele personele wisselingen, waarbij het meest in het oog springt het vertrek van prof. dr. A. Huijgen, de aanstelling van docenten Oude en Nieuwe Testament dr. A. Versluis en dr. A. van den Os. Tevens vond in 2022 de inaugurele rede plaats van de hoogleraren op de (bijzondere) leerstoelen Kerk, Recht & Samenleving en Theologie & Muziek (respectievelijk prof. dr. W. A. Zondag en prof. dr. A.A. Clement).

In 2022 werden door de minister van OCW extra financiële middelen toegekend aan de vier kleine levensbeschouwelijke universiteiten, waaronder de TUA. Deze toekenning was een erkenning van de kwetsbare financiële positie waar deze universiteiten zich in bevinden en een stimulans om het onderwijs en onderzoek aan deze universiteiten te versterken.

Per 1 oktober 2022 waren er 100 (voltijd)studenten ingeschreven aan de TUA, naast 67 studenten als contractant of tweede inschrijver. Verder waren er 59 promovendi, van wie 29 uit het buitenland. Er vonden 4 promoties plaats, 13 studenten studeerden af in de bachelor en 3 in de master.

Ook is te lezen dat de Keuzegids Nederlandse Universiteiten onze bachelor voor het 11e jaar op rij uitriep tot Topopleiding, is er een financieel verslag, etc.

Het Bestuursverslag 2022 is in te zien door op onderstaande afbeelding te klikken: