Actueel

Blog: Eyeopeners vanuit de Vroege Kerk

7 oktober 2019

Eyeopeners vanuit de Vroege Kerk

Getuigen uit de Vroege Kerk

Wie zijn dat nu eigenlijk, de getuigen uit de Vroege Kerk? Zijn dat alleen de martelaren, die hun leven hebben gegeven voor Christus? Of zijn dat ook de apostelen, die de boodschap van het Evangelie hebben verkondigd? Of lopen deze categorieën door elkaar heen? In het boek Getuigen uit de Vroege Kerk wordt beschreven dat deze categorieën niet strikt gescheiden kunnen worden.
Als uiteindelijke getuigen worden daarom belicht: Stefanus (de eerste martelaar), de apostelen Petrus, Paulus en Johannes, en de leerlingen van Johannes: Ignatius en Polycarpus. Daarna zijn Antonius de dichter, Justinus Martyr, Clemens van Rome en Irenaeus van Lyon besproken. Zo krijgt de lezer langs chronologische lijn een scherpere kijk op de eerste twee eeuwen van het christendom. Deze eerste twee eeuwen zijn voor velen tamelijk onbekend, waarmee dit boek dus een echte eyeopener kan zijn.

Door Christus aangesproken

Door Christus aangesproken is weer een heel ander boek, maar in zekere zin met hetzelfde onderwerp: de Vroege Kerk. Het is eigenlijk een selectie van goed leesbare en wetenschappelijk ook verantwoorde artikelen over allerlei facetten van de Vroege Kerk. De artikelen werden eerder uitgebracht in het digitale tijdschrift Marturia. Aanvankelijk zijn de hier weergegeven hoofdstukken dus tijdschriftartikelen geweest en daardoor zijn ze op zichzelf uiterst leesbaar. Bovendien vormen ze een afgerond geheel. In het boek komen heel verrassende aspecten van het Vroege Christendom aan de orde. De hoofdthema’s, aan de hand waarvan alle bijdragen geordend zijn, luiden: de Schrift lezen en uitleggen in de Vroege Kerk, Christus’ werk gedenken in de Vroege Kerk en Christus navolgen in de Vroege Kerk. En zo is er elke keer weer een andere auteur aan het woord.

Op D.V. 13 november 2019 vindt op de TUA een mini-symposium plaats n.a.v. de twee boeken Getuigen uit de Vroege Kerk en Door Christus aangesproken. Klik hier voor meer informatie.

Prof. dr. M.A. van Willigen
Bijzonder hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk