Actueel

Programma TUA-dag bekend

11 oktober 2018

Programma TUA-dag bekend

Op vrijdagmiddag en -avond 23 november 2018 hopen we op onze universiteit de jaarlijkse TUA-dag te houden. Deze dag is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de TUA. Voor u dus!
Thema dit jaar is ‘vergeving’.

Het programma ziet als volgt uit:

Vanaf 13.45 Inloop met koffie

14.15 Opening door de rector, prof. dr. H.J. Selderhuis
14.25 Prof. dr. H.G.L. Peels, Vergeving in het boek Jeremia
15.05 Dr. M.C. Mulder, Het verzoendeksel als hart van de vergeving (Rom.3:25)

15.45 Pauze

16.15 Prof. dr. M.J. Kater, ‘Ga heen in vrede, uw zonden zijn u vergeven’, over de
prediking als sleutel van het hemelrijk (HC zondag 31)
16.50 Korte impressie over ‘vergeving in film en literatuur’ (n.a.v. Les Misérables), door
prof. dr. A. Huijgen.
17.05 Afsluiting middagbijeenkomst door ir. W.J.A. Hanekamp.

17.10 Maaltijd

18.10-19.10 Eerste workshopronde
19.10-20.10 Tweede workshopronde

Er kan worden gekozen uit de volgende workshops:

- Prof. dr. A. de Muynck, Vergeving in de christelijke opvoeding
- Mw. drs. C.T. Boerke, Luther over vergeving van zonden n.a.v. Matteüs 9:1-8
- Drs. N.C. Smits, Vergeving en genoegdoening: een ongemakkelijk huwelijk
- Dr. D.J. Steensma, Vergeving in een genadeloze cultuur

20.10 Toekomstplannen TUA.

Tegen 20.30 uur hopen we af te sluiten.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.