Actueel

RMU en TUA organiseren symposium over ‘Spanningsvelden rondom werk in de kerk’

23 augustus 2022

RMU en TUA organiseren symposium over ‘Spanningsvelden rondom werk in de kerk’ 

Op D.V. 11 oktober a.s. organiseert de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) een congres in samenwerking met de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Het thema van dit congres is: ‘Spanningsvelden rondom werk in de kerk’. In deze bijeenkomst worden de eerste bevindingen uit het onderzoek van prof. mr. dr. W.A. Zondag gedeeld. Zondag heeft een bijzondere leerstoel aan de TUA met de naam ‘Kerk, recht en samenleving’, uitgaande van de RMU. Dit congres is eveneens de aftrap van een reeks ‘jaarlijkse expertisedagen’ die in de context van de samenwerking tussen de RMU en de TUA georganiseerd zullen worden.

Zondag besteedt in zijn lezing aandacht aan ‘frontale botsingen’ in het kerkelijk leven. Hij doet dit vanuit het perspectief dat de kerk zowel de plek is ‘waar liefde woont’, als de plaats waar mensen met elkaar botsen. Steef Post houdt een lezing over conflictoplossing in de kerk. In de middag zijn er verschillende lezingen over andere spanningsvelden rondom werk in de kerk, zoals hoe om te gaan met klokkenluiders, ziekte en aansprakelijkheid. Dit laatste onderwerp bespreekt ds. J. Belder in een in een lezing met de titel ‘Ziek van de kerk: persoonlijke ervaringen’. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van drs. J. Kloosterman.

Al met al komen er heikele thema’s aan bod die het werk in de kerk, maar ook het gemeenteleven negatief kunnen beïnvloeden. Kloosterman: ‘We leven in een gebroken wereld. Ook in de kerk. Goede omgang met vrijwilligers en gemeenteleden die (deels) in dienst zijn, is van groot belang. Duidelijke afspraken en regels vragen om onze inzet. Het is een Bijbelse opdracht om hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Tijdens dit congres willen we dit met elkaar doordenken.’

TUA-rector prof. Selderhuis: ‘Ook al maakt het thema niet blij, juist bij dit thema is duidelijk hoeveel TUA en RMU samen kunnen betekenen voor het werk in, en van de kerk.’

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit congres bij te wonen. De inhoud is vooral relevant voor mensen die in hun dagelijks leven werken in de kerk of bij dat werk betrokken zijn. Aanmelden kan via de website van de TUA. Het congres begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Victorkerk in Apeldoorn.