Actueel

TUA en KCK organiseren congres 'Misbruik en wangedrag in de kerk'

18 augustus 2022

Congres 'Misbruik en wangedrag in de kerk'

Zowel in de kerkelijke als in de juridische wereld is het thema wangedrag en misbruik de laatste jaren volop in de belangstelling gekomen. Ook in de kerk hebben wij met dit thema te maken. Het congres 'Misbruik en wangedrag', dat op D.V. 7 september 2022 plaatsvindt in de Theologische Universiteit Apeldoorn, is volledig aan deze materie gewijd. Organisatoren zijn Kenniscentrum Kerkrecht (KCK) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).

Vele kerkgenootschappen hebben in de afgelopen decennia met betrekking tot misbruik van pastorale en andere kerkelijke gezagrelaties een klachtenprocedure vastgesteld en een commissie seksueel misbruik ingesteld. Zo hebben in de afgelopen jaren de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties opgericht. Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel) anoniem terecht die slachtoffer zijn of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een bepaalde functie bekleedt.

Speciaal voor diegenen die met deze problematiek te maken hebben of in deze materie geïnteresseerd zijn, is er vrijdag 7 september 2022 het hiervoor benoemde congres. KCK en de TUA hebben een zestal zeer goed ingevoerde sprekers uitgenodigd om diverse aspecten van het thema te belichten.

Sprekers en de thema’s van hun bijdragen:

• prof. dr. M (aarten) J. Kater (TUA) Grensbewaking bij geschonden grenzen, pastor tussen klem en knoop
• drs. J(antine) den Uijl – van Loon (Praktijk den Uijl) Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen geloofsgemeenschappen
• drs. A(d) Heystek (TUA) 30 jaar commissie Seksueel misbruik in kerkelijke relaties in de 3G kerken, enkele kerkrechtelijke thema’s
• mr. D(ick) Alblas (KCK) Spanning tussen Kerkrecht en strafrecht bij grensoverschrijdend gedrag in de kerk
• T(ineke) E. Boele-Noort MA (TUA) Wangedrag in de kerk. Over tucht, ambtelijk gezag en machtsmisbruik
• dr. J(an) van ’t Spijker (TUA) ‘Dominee, mijn man is opgepakt…’, Pastorale ervaringen bij misbruik en wangedrag in de kerk

Programma

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
09.30: Ontvangst en registratie van de deelnemers
10.00: Opening door dagvoorzitter, mr. Peter Raven (KCK)
10.10: Aanvang lezing door prof. dr. Maarten Kater (TUA)
10.45: Aanvang lezing door drs. Jantine den Uijl – van Loon (Praktijk den Uijl)
11.20: Pauze
11.40: Aanvang lezing door mr. Dick Alblas (KCK)
12.15: Lunchpauze
13.15: Opening middagprogramma door mr. Peter Raven
13.30:
Start workshop I onder leiding van dr. Jan van ’t Spijker (TUA) en mr. P. Raven (KCK)
Start workshop II onder leiding van Tineke Boele MA en mr. Dick Alblas (KCK)
Start workshop III onder leiding van drs. Ad Heystek (TUA) en drs. Jantine den Uijl (Praktijk den Uijl)
14.15: Mogelijkheid tot wisseling van het bezoeken van de andere workshops
14.30: Aanvang van de drie workshops
15.15: Pauze
15.30: Plenaire bespreking van het dag thema en gelegenheid tot stellen van vragen
16.15: Afsluiting van het congres
16.30: Receptie en mogelijkheid tot gesprekken met sprekers en deelnemers

Bij binnenkomst kunt u zich melden in de hal van de TUA. U krijgt dan een badge met uw naam uitgereikt. Ook kunt u zich dan inschrijven voor de workshops. Graag uw 1e, 2e en 3e voorkeur opgeven. Wij streven er naar het maximaal aantal deelnemers per workshop op (maximaal) 30 deelnemers te houden. In het 2e kwartaal 2023 ontvangt u kosteloos een exemplaar van de Apeldoornse Studies, met hierin opgenomen de bijdragen van de sprekers. 

Aanmelding en kosten

Kosten bedragen € 25 voor studenten en € 100 voor de overige deelnemers. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Uw aanmelding wordt definitief na overmaken van het bedrag op banknummer NL81 INGB 0007 3674 58 t.n.v. Schoolkas TU Apeldoorn, onder vermelding van 'Congres Misbruik en Wangedrag'.