Actueel

TUA organiseert Ambrosius Congres

20 januari 2021

TUA organiseert Ambrosius Congres

Van 6 tot en met 8 mei 2021 organiseert de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en de TUA een Ambrosius-congres in Apeldoorn.

Dit eenmalige en unieke congres is geheel gewijd aan de kerkvader Ambrosius. Ambrosius' preken brachten Augustinus tot bekering. Iedereen die meer wil weten over Ambrosius, Augustinus en wat zij hebben geschreven, kan dit congres bijwonen. Meer dan 15 Ambrosius-specialisten laten hun licht over deze kerkvader schijnen. U kunt dit unieke congres gewoon thuis volgen via livestream. Ook is er plaats voor 15 deelnemers op locatie (afhankelijk van de in mei geldende coronamaatregelen). Het congres wordt in Nederland en in het Nederlands gehouden.

Op het programma

Klik hier voor het volledige programma

Donderdag 6 mei 2021
Prof. dr. A. Baars, Ambrosius' invloed in de Vroege Kerk en in de Reformatie
Prof. dr. B. Zuiddam, Ambrosius in het spanningsveld van Schriftgezag en pragmatisme
Prof. dr. E.A. de Boer, Ambrosius’ De Tobia, toegespitst op het vraagstuk van armoede en rente
Prof. dr. G. Partoens, Ambrosius als inspiratiebron voor een christelijke satire: het portret van de Vestaalse maagden in Prudentius’ Libri contra Symmachum
Prof. dr. M.A. van Willigen, De hymnen van Ambrosius, belicht vanuit hun historische context

Vrijdag 7 mei 2021
Prof. dr. M. Lamberigts, Ambrosius’ invloed op Augustinus’ leer van de erfzonde, de afstand tussen wens en werkelijkheid
Prof. dr. A. Dupont, Sporen van een Augustiniaanse erfzonde te Milaan? De oorsprong en aard van het kwaad en menselijke zonde volgens Ambrosius
Prof. dr. R. Roukema, Ambrosius’ brief V, 18 over Micha als christelijk getuigenis van bekering en vrede, afval en boete
Dr. J. van Neer, Was Ambrosius Augustinus’ homiletische voorbeeld?
Drs. ing. W. Schinkelshoek, Ambrosius’ invloed als prediker op de jonge Augustinus
Prof. dr. M. Smalbrugge, De neoplatoonse 'trinitaire' invloed van Ambrosius op Augustinus 
Dr. L.  Zwollo, Imago Dei en contemplatio Dei bij Ambrosius en Augustinus
Prof. dr. M. Poorthuis, Ambrosius en de rabbijnen over de zonde van David: een structurele vergelijking van hun bijbelhermeneutiek
Dr. G.H. Kramer, De visie van Ambrosius op het Joodse volk
Drs. G. de Korte, Religieuze uniformiteit en diversiteit weerspiegeld in de architectuur van het antieke Milaan

Zaterdag 8 mei 2021
Prof. dr. G. Rouwhorst, Enkele aspecten van de liturgie van Ambrosius in de receptie van de latere tijd
Dr. S. Boodts, De receptie van Ambrosius in de Middeleeuwen
Drs. M. Hokke, De maagd als electa Dei in Ambrosius’ maagdelijkheid traktaten: de relatie bisschop - ouders - kind
Dr. A. Smeets, prof. dr. A. Dupont, prof. dr. M.A. van Willigen, Terugblik en vooruitblik op het Ambrosius-onderzoek

Deelname, kosten en aanmelding

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen vindt het congres grotendeels online plaats, maar is er ook plaats voor fysieke deelname door een beperkte groep van 15 deelnemers. Aanmelden voor fysieke deelname kan door een mail te sturen naar prof. dr. M.A. van Willigen (tel. 06-1904 5922) en uw bijdrage over te maken naar NL75 RABO 0148154468 t.n.v. Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk te Apeldoorn. Wilt u digitaal deelnemen? Enkele dagen voor aanvang van het congres wordt de link gepubliceerd op https://sbvk.nl/ Zie hieronder ook de wijze van betaling.

Richtlijn voor de hoogte van uw bijdrage:

Fysieke deelname: 100 euro voor het hele congres, incl. lunches, koffie, thee
Online deelname: 25 euro bij deelname aan het hele congres, 10 euro bij dagdeelname
Studenten: studenten mogen gratis deelnemen (alleen online), al is een (desnoods bescheiden) gift aan de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk van harte welkom! 
N.B. Giften aan de stichting zijn belastingaftrekbaar!