Actueel

TUA organiseert symposium 'Passie voor psalmzang'

11 maart 2021

TUA organiseert symposium 'Passie voor psalmzang'

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) organiseert op woensdag 16 juni 2021, in samenwerking met uitgeverij De Banier, het symposium Passie voor psalmzang. Het psalmboek in de Nederlandse gereformeerde traditie. Aanleiding is het verschijnen van het boek Ons psalmboek van dr. Jaco van der Knijff, docent liturgiek aan de TUA.

Het psalmboek van 1773: wie binnen de gereformeerde gezindte opgroeit, is er van jongs af mee vertrouwd. Een zwart boekje met daarin 150 berijmde psalmen, ‘Eenige Gezangen’, de catechismus, de formulieren. Maar wat heb je eigenlijk in handen met dit psalmboek? Van wie zijn die berijmingen? Waar komen de melodieën vandaan? Waarom zijn er halve versjes opgenomen? Vanwaar die twaalf ‘Eenige Gezangen’? En wie heeft ooit De Ziekentroost toegevoegd? Op al deze vragen geeft dr. Van der Knijff een antwoord in zijn boekje.

Symposium en muzikale boekpresentatie
Tijdens het symposium op 16 juni staat de eeuwenoude traditie centraal waarin dit psalmboek z’n uiteindelijke gestalte kreeg. De sprekers belichten de diverse aspecten van deze kerkliedtraditie: het begin bij Calvijn in Genève, de manier van psalmzingen in de Gouden Eeuw in ons land, de concurrentiestrijd tussen psalmen en gezangen in de 19e eeuw, de verhouding tussen lied en preek en de huidige manier waarop de psalmen gezongen (kunnen) worden.
Na de theepauze wordt het programma afgesloten met een muzikale boekpresentatie waaraan zangers van de TUA-cantorij onder leiding van Hanna Rijken hun medewerking verlenen.

Inclusief gratis boek
Het programma vindt (onder het voorbehoud van de coronamaatregelen) plaats in de Barnabaskerk in Apeldoorn. Daar kan een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden (op volgorde van aanmelding). Het is daarnaast mogelijk om via een betaalde livestream het programma mee te maken.
Voor alle deelnemers aan het symposium (ook voor degenen die via de livestream ‘deelnemen’) is een exemplaar van het boekje van dr. Van der Knijff bij de prijs inbegrepen. Degenen die niet fysiek in Apeldoorn zijn, krijgen het boekje vooraf thuisgestuurd.

Klik hier voor alle informatie over het programma, de kosten en de wijze van aanmelden