Actueel

Vacature Beleidsmedewerker / Medewerker Onderwijsontwikkeling

12 juli 2018

Vacature

Beleidsmedewerker / Medewerker Onderwijsontwikkeling

(0,8 fte standplaats Apeldoorn)


De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) gaat uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Er zijn 25 medewerkers en er studeren ongeveer 100 voltijdstudenten terwijl zo’n 25 mensen met een promotieonderzoek bezig zijn.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken.

Informatie

Wij zijn een kleine organisatie waarin samenwerking en samen staan voor het werk dat gedaan moet worden, belangrijk zijn. In deze (deels) nieuwe functie ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling binnen de TUA in het algemeen. Daarnaast heb je specifieke aandacht voor de beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs en onderzoek en heb je uitvoerende taken in de ondersteuning van het onderwijs.

Je verantwoordelijkheden (in hoofdlijnen)

Advisering

 • Beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -implementatie (in het algemeen en voor onderwijs en onderzoek in het bijzonder
 • Deelname aan het juristenoverleg
 • Bijhouden van vakliteratuur en wetswijzigingen

Ontwikkelen en verbeteren van het kwaliteitsbeleid

 • Organisatie en uitvoering van de onderwijsevaluatie
 • Ondersteunen (inhoudelijk en procesmatig) van het visitatieproces
 • Doorontwikkelen van en ondersteuning verlenen bij het werken met de elektronische leeromgeving OnderwijsOnline

Organisatie

 • Ondersteunen (inhoudelijk en procesmatig) van de overleggen van de opleidingscommissie en examencommissie
 • Het actualiseren van de Onderwijs- en examenregeling (OER) en studentenstatuut
 • Functionaris Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Ondersteuning van het college van bestuur: beleidsmatig en in bestuurlijke processen

Je hebt

 • een academisch werk- en denkniveau
 • ervaring en opleiding op het bestuurlijk / onderwijskundig gebied
 • goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (zowel schriftelijk als mondeling)
 • gevoel voor bestuurlijke en kerkelijke processen en je bent in staat hier integer en wijs in te handelen.

Je bent

 • meelevend lid van een kerk in de gereformeerde gezindte
 • een teamspeler
 • in staat om zelfstandig en onafhankelijk te werken en te adviseren.

Wij bieden

 • een aantrekkelijke baan in een werkomgeving met betrokken collega’s
 • een benoemingsomvang van 0,8 fte
 • een salariëring die past bij je ervaring en opleiding
 • een tijdelijke benoeming (2 jaar), met mogelijkheden tot verlenging

Vragen

Ben je geïnteresseerd, maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van het College van Bestuur, ir. W.J.A. Hanekamp: 06 - 53 588 202

Reageren

Wil je reageren naar aanleiding van deze vacature, stuur ons dan vóór 1 september een motivatiebrief met je CV. Je mag deze sturen naar wjahanekamp@tua.nl

Gesprek

De eerste ronde gesprekken staat gepland voor maandag 10 september 2018.

Functiebeschrijving beleidsmedewerker / medewerker onderwijsontwikkeling

Klik hier voor de functie-omschrijving