Samenwerking ReCePP

Wetenschappelijke instellingen

  1. Digitale ontsluiting van stichtelijke literatuur: Pietas Online

  2. Internationaal verspreiden van kennis over de nadere reformatie

  3. Populariseren hiervan