Dr. D.J. Steensma

Docent ethiek

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Douwe Jacob Steensma werd op 22 februari 1958 te Drachten geboren. Na zijn studie aan de pedagogische academie studeerde hij van 1979 tot 1984 theologie te Apeldoorn. In 1986 werd hij predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Feanwâlden. Na zijn doctoraal II-examen met als hoofdvak ethiek (1988), promoveerde hij in 1995 aan de TUA op het proefschrift Ouders en kinderen. Een theologisch-ethische bezinning. Van 1996-2002 was hij universitair docent ethiek aan de TUA. Per 1 januari 2017 werd hij opnieuw in deze functie benoemd.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

  • Predikant CGK Veenwouden (bezoldigd)
  • Hoofdredacteur Kerkblad voor het Noorden
  • Samenroeper commissie huwelijk en echtscheiding (ingesteld door de generale synode 2019-2020)
  • Lid van de taakgroep homoseksualiteit en homoseksuele relaties (CGK)
  • Scriba classis Leeuwarden CGK 
  • Lid werkgroep theologische ethiek