Docenten / overige medewerkers

Dr. J.J. Oosterhuis-den Otter

Dr. J.J. Oosterhuis-den Otter

Docent nieuwtestamentisch Grieks en oudchristelijk Latijn

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Juditha J. Oosterhuis-den Otter werd op 3 maart 1963 geboren in Vinkeveen. Nadat ze in 1981 op het Hermann Wesselink College te Amstelveen haar gymnasiumdiploma had behaald, studeerde ze Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens de doctoraalfase specialiseerde zij zich in Vroegchristelijk Grieks en Latijn; haar doctoraalscriptie bevatte een editie en analyse van De Fide (CPG 4206), een preek van Severianus van Gabala.

Na haar afstuderen in 1989 vertrok ze met haar man naar Zimbabwe. Van mei 1990 tot februari 1993 doceerde ze op Domborembavha Secondary School Engels en Bijbelkennis. Terug in Nederland gaf ze Grieks en/of Latijn op de volgende scholen en universiteiten: Stedelijke Sgs. Maastricht (september 1993 - januari 1994), RK Sgs. Sophianum Gulpen (januari 1994 - mei 1994), Sgs. St. Michiel Geleen (november 1994 - december 1994), Jeanne d’Arc College Maastricht (augustus 1995 - oktober 1996 and augustus 1999 - augustus 2000), Raayland College Venray (september 1997 - augustus 1998), Dendron College Horst (september 1997 - augustus 1999), Gereformeerde sgs Greijdanus Zwolle (februari 2002 - augustus 2005 and augustus 2008 - augustus 2011) en Theologische Universiteit Kampen (september 2005 - december 2007). Vanaf september 2005 is zij universitair docent Grieks en Latijn op de Theologische Universiteit Apeldoorn. Op 16 december 2015 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift: ‘Four Pseudo-Chrysostomian Homilies on Job (CPG4564, BHG 939d-g), Transmission, Critical edition, and Translation.’

Publicaties

  • ‘The Authorship of Four Pseudo-Chrysostomian Homilies on Job (CPG 4564, BHG 939d-g)’, in:  J. Leemans, G. Roskam & J. Segers (eds), John Chrysostom and Severian of Gabala: Homilists, Exegetes and Theologians, Orientalia Lovaniensia Analecta, Bibliothèque de Byzantion 20 (Leuven-Paris-Bristol: Peeters, 2019), 167-178.
  • Four Pseudo-Chrysostomian Homelies on Job (CPG 4564, BHG 939d-g), Transmission, Critical Edition, and Translation (Amsterdam: 2015) (dissertatie).
  • ‘Onbekend maakt onbemind. Een preek van Johannes Chrysostomus over Handelingen’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Acta, Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. T.M. Hofman als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (Heerenveen: Groen, 2015).
  • ‘Vreemdelingen die de wereld bijeenhouden. De positie van de christenen volgens de Brief aan Diognetus’, in: G.C. den Hertog en H.G.L. Peels (red.), Vreemdelingen en bijwoners. Opstellen rond een urgent theologisch thema [Apeldoornse Studie 59], Apeldoorn 2012, 57-64.

Lidmaatschappen

  • Lid van Vereniging Classici Nederland
  • Lid Vereniging van Oudchristelijke Studiën
  • Lid Association Internationale d’Etudes Patristiques
  • Secretaris van het Apeldoorns Symfonie Orkest (ASO)