Dr. P. Veerman

Docent praktische theologie

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Pieter Veerman werd op 29 januari 1979 geboren te Laren (NH). Hij bezocht het Christelijk College Stad en Lande (later Erfgooiers College) te Huizen waar hij zijn vwo-diploma behaalde. Daarna volgde de studie theologie aan de Universiteit Utrecht. Het doctoraal examen werd behaald in 2004 met als hoofdvak Kerkgeschiedenis. In 2006 deed hij kerkelijk examen. Van 2003 tot 2006 was hij parttime pastoraalwerker/jeugdwerkadviseur van de hervormde gemeente (later protestantse gemeente) te Zwolle (wijkgemeente Grote Kerk). Na zijn kerkelijk examen was hij predikant van de hervormde gemeenten te Lopikerkapel (2006-2011), Wilnis (2011-2017) en Katwijk aan Zee (2017-2023). Op 20 januari 2016 promoveerde hij op het proefschrift Bidden leren: Vergelijkend onderzoek naar het eigen karakter van het gebedsonderwijs in de Heidelbergse Catechismus. In 2022 werd hij benoemd als parttime universitair docent praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2023 nam hij afscheid als gemeentepredikant en werd hij ook universitair docent praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij doet homiletisch onderzoek binnen het programma Preken als Bron.

Dr. Veerman is getrouwd met Jannette Kooij en samen hebben ze drie dochters.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

  • Predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland
  • Universitair docent praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Secretaris Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden