Drs. C.T. Boerke

Docent (Nederlandse) kerkgeschiedenis

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Christine Theodora (Christa) Boerke werd op 16 maart 1963 geboren in Apeldoorn. Daar volgde zij het eerste onderwijs op de lagere school, vervolgens het Atheneum A op het Myrtus College. Na een tweejarige vooropleiding in de klassieke talen schreef zij zich in 1983 in voor de studie theologie aan de TUA. In 1989 behaalde zij daar het kandidaatsexamen, in 1994 het doctoraal examen in de vakken Kerkgeschiedenis, Kerkrecht en Nieuwe Testament.

Tijdens de studie werd werkervaring opgebouwd als assistent voor het vak Kerkgeschiedenis, maar buiten de TUA ook als administratieve kracht in de zorgsector (1981-1999). In 1999 kwam zij bij de TUA in dienst als bibliotheekmedewerker. Vanaf 2013 is zij docent (Nederlandse) Kerkgeschiedenis en wetenschappelijk medewerker.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

  • Voorzitter Commissie Vormingswerk CGK
  • Lid redactie Protestants Nederland
  • Secretaris SKAMC: Stichting Kerkelijke Afgevaardigden Museum Catharijneconvent
  • Secretaris bestuur Vereniging Protestants Nederland
  • Secretaris Taakveld Liturgie CGK Apeldoorn-Oost