Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

Afgestudeerd, en dan? Veel mensen kennen de TUA als de 'school' waar predikanten voor de Christelijke Gereformeerde Kerken worden opgeleid. Dat beeld klopt inderdaad voor ongeveer 40% van onze afgestudeerde masterstudenten. Maar er zijn ook veel andere mogelijkheden, waarvan deze pagina's een illustratie zijn. Klik op de blauwe kopjes hiernaast om een indruk te krijgen van welke plaats onze oud-studenten na hun TUA-bachelor of -master zoal innemen in kerk en samenleving.