Beroepsmogelijkheden

Kerkelijk werker

Dick Groenendijk

Kerkelijk werker gemeenteopbouw CGK Den Haag

  • Gemeenteopbouw naar binnen: ondersteunde rol in het kringen- en wijkwerk, concreet o.a.: toerusting en uitwisseling verzorgen voor kringleiders, meedenken en adviseren bij de praktische uitvoering en op structuurniveau.
  • Gemeenteopbouw naar buiten: gemeente stimuleren en bewustmaken van haar missionaire taak, o.a.: regelmatig voorgaan in diensten, het leggen van dwarsverbanden met kringen- en wijkwerk, netwerken en present zijn in de (nieuwe) omgeving van het kerkgebouw en van daaruit een commissie ‘Kerk in de Buurt’ ondersteunen.