Beroepsmogelijkheden

Godsdienstleraar

Joan den Besten

Godsdienstleraar op de GSR in Rotterdam

Geeft vier dagen per week godsdienst op de GSR, een middelbare school van en voor christenen. De leerlingen hebben twee uur godsdienst per week. Geeft les aan vwo 1, vwo 2, havo en vwo 3, vmbo-tl 4, havo en vwo 4 en vwo 5.

  • Lesgeven. Daar hoort lesvoorbereiding bij, nakijken, etc.
  • Mee-ontwikkelen van een heel nieuw curriculum met nieuwe lesmethodes (meeschrijven aan nieuwe modules.
  • Vergaderingen: over leerlingen, onderwijsontwikkeling en activiteiten. Neemt bijvoorbeeld deel aan een werkgroep Identiteit.