Home

Dr. J.W. van Pelt

Dr. J.W. van Pelt

Docent poimeniek

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Dr. J.W. van Pelt (1960) studeerde van 1980 tot 1985 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Hij diende vanaf 1987 de Christelijke Gereformeerde Kerk te Putten. Daarna was hij predikant te Almelo (vanaf 1993) en te Zwijndrecht (vanaf 1998). Sinds 2004 is hij verbonden aan de gemeente van Oud-Beijerland. Hij was de secretaris van het studiedeputaatschap voor de vragen rondom 'vrouw en ambt' (1995-1998).  Van het vervolgdeputaatschap 'vrouw en dienst' was hij eveneens de secretaris (1998-2001). Hij nam in 1998 en 2007 als afgevaardigde deel aan de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij promoveerde op een studie over pastoraat aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Sinds 1999 is hij redactiesecretaris van het blad Ambtelijk Contact. In 2008 werd hij benoemd als parttime docent aan de TUA. 

Functies/lidmaatschappen

  • Predikant CGK Oud- Beijerland
  • Redactiesecretaris Ambtelijk Contact, maandblad voor ambtsdragers van de CGK
  • Lid diaconale studiekring o.l.v. prof. dr. H. Noordegraaf

Publicaties

Lijst van publicaties