TUA-themadag 'Sterven in Bijbels perspectief'

7 November 2015

Voor iedereen die zich verbonden weet met de TUA hopen we op 7 november 2015 een TUA-themadag te houden. Belangrijke ingrediënten van deze dag zullen zijn: ontmoeting, verbinding en verdieping. Of u nu kerklid bent of oud-student, een jongere of al wat ouder: u bent van harte welkom om u samen met ons te verdiepen in een thema dat ieder mens raakt.

De dag wordt gehouden samen met de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en vindt plaats in het gebouw van de TUA (Wilhelminapark 4 te Apeldoorn). We beginnen om 10:15 uur en hopen af te ronden om ongeveer 16:45 uur. Tussendoor krijgt u een lunch aangeboden. Wees daarom zo vriendelijk om u vooraf aan te melden, door een mail te sturen naar dhr. M. Rozema, beheerder van de TUA. Als bijdrage aan de onkosten voor deze dag verwachten we van elke bezoeker een bedrag van € 10,00. Dit kunt u op de dag zelf voldoen.

Programma
Het programma, met korte bijdragen die steeds gevolgd worden door interactie, ziet er als volgt uit:
Vanaf 9.45 inloop met koffie
10.15 Opening door de conrector, prof. dr. H.J. Selderhuis
10.20 Prof. dr. J. Dekker, ‘“Ik zal de HEER niet zien...” Hizkia’s angst om te sterven’
11.00 Muzikale bijdrage door de TUA-cantorij
11.10 Dr. T.E. van Spanje, ‘Het sterven van een christen in het Nieuwe Testament’
11.50  Dr. M.J. Kater, ‘Preken over sterven: het memento mori plaatsen in het licht van het memento vivere’
12.30  Lunchpauze
13.20  Prof. dr. H.J Selderhuis, ‘Calvijn over dood en sterven’
14.00  Drs. C.T. de Groot, ´Preken bij het graf’
14.40  Koffie-/theepauze
15.00  Prof. dr. G.C. den Hertog, ‘Stervenskunst als levenskunst: de Heidelberger Catechismus’
15.40 Dr. A. van der Dussen, ‘Doodsangst en doodsverlangen in de cantates van Bach’ (bijdrage met muziek)
16.20 Afsluiting en vertrek
 
Onze docenten spannen zich in om u deelgenoot te maken van waar we op de TUA zoal mee bezig zijn en we hopen dan ook op een grote belangstelling vanuit de kerken!
 

« Bekijk complete agenda