BEST-conferentie over het verbond

30 Maart 2017

In Nederland is het al lange tijd stil rond het verbond. Dat is opmerkelijk, omdat dit thema in het verleden heftige discussies opriep, zonder dat het tot overeenstemming kwam. Het lijkt wel of Noord-Amerikaanse theologen het onderwerp hebben overgenomen, want zij publiceren er het ene boek na het andere over. Daarvoor is stof genoeg: nieuwe inzichten uit de Bijbelwetenschap en de systematische theologie verdienen het verwerkt te worden, ook in Europa. Thema’s die duidelijk verband houden met de verbondsleer, zoals de kinderdoop, de verhouding tussen individu en gemeenschap en de waarde van relaties en de plaats van Israël en de kerk, zijn op dit moment zelfs actueler dan vroeger.

Meer dan voldoende reden dus om de verbondstheologie weer op de agenda te zetten. De onderzoeksgroep BEST van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen doet dat tijdens een internationale conferentie te Apeldoorn, op 30 en 31 maart a.s. Naast Bijbelwetenschappelijke en systematisch-theologische aspecten komt ook de historische vraag naar de ontwikkeling van de gereformeerde verbondsleer aan de orde. Zowel leden van de onderzoeksgroep uit Apeldoorn en Kampen als theologen uit binnen- en buitenland zullen een bijdrage leveren. De voertaal van de conferentie is Engels. 
 
Zie voor het programma: http://www.webkey7.nl/tua/images2/program_best_conference.pdf program_best_conference.pdf

Tijden: 30 maart, 10.00–20.30 uur; 31 maart 9.00–16.00 uur

Kosten: 95 euro voor twee dagen (inclusief twee lunches en een diner). Kosten voor één dag: 50 euro.


Indien gewenst kan een certificaat worden verstrekt als bewijs van het volgen van deze nascholing in het kader van permanente educatie van predikanten.
 
Deelnemers aan de conferentie wordt geadviseerd om te overnachten in Fletcher Hotel Apeldoorn, www.hotelapeldoorn.nl. Als u de conferentie bij uw boeking vermeldt, krijgt u een gereduceerd tarief.
 
 

« Bekijk complete agenda