Agenda

Engelstalige online RESILIENCE Workshop: FAIR Principles and Religious Studies

Engelstalige online Workshop: FAIR Principles and Religious Studies

RESILIENCE start een reeks Engelstalige online workshops over onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de theologie en religiewetenschappen community en die ook aan bod komen in de diensten van RESILIENCE. De eerste wordt gehouden op 29 september 2023 en gaat over de FAIR-principes en Religiewetenschappen.

FAIR

Het concept van FAIR-data, data die voldoen aan de principes van vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), uitwisselbaar (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable), wordt steeds sneller geïntroduceerd in verschillende onderzoeksdomeinen, waaronder de theologie en religiewetenschappen.

Online Workshop

De online "RESILIENCE Workshop: FAIR Principles and Religious Studies" is interessant voor onderzoekers in Religious Studies, bibliothecarissen, archivarissen en andere geïnteresseerden. Je raakt vertrouwd met de FAIR-principes, met vertrouwde digitale opslagplaatsen voor het vinden, openen, hergebruiken en delen van data, met EOSC en de rol van onderzoeksinfrastructuren zoals RESILIENCE. Je leert ook waarom datamanagementplannen, standaarden, formaten, rechten en licenties, GDPR enz. belangrijk zijn in de context van goede datamanagementpraktijken.

RESILIENCE wil op de meest effectieve manier in contact komen met de gemeenschap en de vragen en behoeften die daaruit voortvloeien naar waarde schatten.

Daarom wordt de workshop in twee stappen georganiseerd:

- een webinar, die vooraf wordt opgenomen en naar alle geïnteresseerde deelnemers wordt gestuurd;
- een live workshop, waarbij vragen worden beantwoord en een hands-on sessie wordt aangeboden.

In de hands-on sessie kun je, onder begeleiding van de deskundige trainers, oefenen met het klaarmaken van je dataset voor publicatie volgens de FAIR-principes.

Datum and tijd

Vrijdag 29 september 2023, 15:00 u - 16:45 u CEST via Zoom.

Registratie

Je kunt hier registeren.

Timeline

Contact

Als je hulp of advies nodig hebt, neem dan contact op met RESILIENCE via email.

Over de trainers

Roxanne Wyns (f) is innovatiemanager bij LIBIS, een digitale dienstverlener die deel uitmaakt van KU Leuven Bibliotheken. Als innovatiemanager is ze gespecialiseerd in FAIR data-infrastructuren en werkt ze aan verschillende domeinspecifieke onderzoeksinfrastructuurprojecten rond FAIR beheer van dataverzamelingen. Roxanne is mede-initiatiefnemer en technisch leider van het FWO middelgrote infrastructuurproject iCANDID 3.0 SSH FAIR Data Hub en mededirecteur van RESILIENCE. Ze is ook betrokken bij universiteitsbrede en domeinoverschrijdende initiatieven ter ondersteuning van Open Science en FAIR data, zoals de realisatie van de institutionele onderzoeksdatarepository. Ze neemt deel aan verschillende Open Science en Research Data Management initiatieven in Vlaanderen en Europa en is co-voorzitter van de EOSC-A Long Term Data Preservation Task Force.

Michiel De Clerck studeerde vroegmoderne geschiedenis en sociale en culturele antropologie aan de KU Leuven. Zijn werk is voornamelijk gericht op Europese Horizon 2020 projecten en FWO gefinancierde KU Leuven projecten gericht op het opzetten van onderzoeksinfrastructuren en onderzoeksondersteunende diensten in samenwerking met KU Leuven onderzoeksgroepen. De nadruk in deze projecten ligt op het FAIR beheer van en de FAIR toegang tot dataverzamelingen.