Agenda

Symposium ‘Overheidsingrijpen en gewetensvrijheid in tijden van crisis’

RMU en TUA bezinnen op toenemende tweedeling en dwang in de samenleving

Op D.V. donderdag 17 maart 2022 organiseert de RMU in samenwerking met de TUA een symposium in Apeldoorn. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Overheidsingrijpen en gewetensvrijheid in tijden van crisis’. Onder andere mr. dr. T. van Kooten en mr. J.G. Schreuders zullen een lezing houden, waarop wordt gereageerd door mr. dr. P.T. Pel en prof. dr. mr. W.A. Zondag. Eveneens vindt er een panelgesprek plaats, geleid door drs. J. Kloosterman. Zowel de ethische als de juridische aspecten van de vragen rondom overheidsingrijpen, grondrechten en geweten worden belicht.

Het symposium is een van de eerste gezamenlijke activiteiten van de RMU en de TUA. De verbinding tussen de twee organisaties is de bijzondere leerstoel bekleed door prof. dr. mr. W.A. Zondag. Prof. dr. H.J. Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht, is blij met het symposium: ‘De eerste gezamenlijke activiteit van TUA en RMU in het kader van de leerstoel van prof. dr. mr. W.A. Zondag gaat meteen over een spannend en hoogst actueel onderwerp. Ik ben zeer benieuwd wat deze bijeenkomst gaat opleveren!’

RMU-bestuurder Jan Kloosterman ziet sterk de relevantie in van het onderwerp van het symposium: ‘Welke ruimte is er voor een (gewetens)bezwaarde volgens de wet en in het publieke debat? Dat is bepalend voor de tolerantie in de praktijk.’ In de paneldiscussie waar het symposium mee afsluit, zal deze vraag onder andere besproken worden met zorgwerkgevers, juristen en zorgwerknemers. Al met al vormt het symposium een mooi begin van de samenwerking tussen de RMU en de TUA.

Deelname en betaling

Wilt u deelnemen aan dit symposium? Van harte welkom! Meldt u s.v.p. aan via onderstaand formulier. De kosten voor deelname bedragen € 50,- inclusief een hapje & drankje na afloop. Bent u niet in de gelegenheid om naar Apeldoorn te komen? Het symposium is ook via een livestream te volgen, tegen het gereduceerde tarief van € 30,-. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier. Vermeldt u s.v.p. in het opmerkingenveld welke optie u kiest.
Uw aanmelding wordt definitief door uiterlijk donderdag 10 maart 2022 het bedrag van € 30,- of  € 50,- (afhankelijk van uw keuze) over te maken op banknummer NL81 INGB 0007 3674 58 t.n.v. Schoolkas TU Apeldoorn, onder vermelding van 'Symposium Gewetensvrijheid'.

Programma symposium ‘Overheidsingrijpen en gewetensvrijheid in tijden van crisis’

Datum: D.V. donderdag 17 maart 2022
Plaats: TUA Apeldoorn

13.00 – 13.30 Ontvangst
13.30 – 13.40 Opening door prof. dr. H.J. Selderhuis - Hoogleraar Kerkgeschiedenis en kerkrecht TUA
13.40 – 14.10 Lezing mr. dr. T. van Kooten: ‘Zeggenschap in de kerk: overheidsdwang of zelfbestuur?’ - Advocaat Van Kooten Advocaten
14.10 – 14.30 Co-referaat mr. dr. P.T. Pel - Advocaat Pel Advocaten
14.30 – 15.00 Lezing door mr. J.G. Schreuders ‘Vaccinatiedrang op de werkvloer: wat kan (niet)?’ - Manager Juridische dienstverlening RMU
15.00 – 15.15 Co-referaat prof. dr. mr. W.A. Zondag - Bijzonder hoogleraar Kerk, Recht en samenleving
15.15 – 15.45 Pauze
15.45 – 16.45 Paneldiscussie o.l.v. drs. J. Kloosterman MBA - Raad van Bestuur RMU

Leden panel:

  • Sprekers
  • drs. T. Stoop - bestuurder Cedrah
  • mr. A.B. Bouter - advocaat Post & Bouter Advocaten

16.45 – 17. 00 Afsluiting door drs. J. Kloosterman MBA

N.B. Dit symposium stond eerder gepland voor maandag 8 november 2021, maar kon toen o.a. door het toenemend aantal coronabesmettingen geen doorgang vinden.

Ja, ik meld mij aan voor deze bijeenkomst