Agenda

Info-avond over promoveren op de TUA

Info-avond over promoveren op de TUA

De TUA biedt een opleidingstraject voor promovendi. Het werk aan een proefschrift kan een eenzaam avontuur zijn. Intussen lopen veel promovendi tegen dezelfde soort vragen op. Hoe formuleer je een goede onderzoeksvraag? Hoe baken je je onderzoek zo af dat het niet oeverloos wordt? Hoe wordt onderzoek relevant voor de kerk van vandaag, ook al is het vrij technisch? Hoe schrijf je in een goede academische stijl (en hoe doe je dat in het Engels)?

Om promovendi hierin te begeleiden, biedt de TUA een graduate program. Eenmaal per jaar komen alle promovendi een week bij elkaar voor scholing, ontmoeting en de bespreking van teksten. In de scholing wordt respectievelijk aandacht besteed aan methodische vragen rondom het onderzoek, academisch schrijven in het Engels en aan de praktische kanten van de afronding van een proefschrift en de openbare verdediging.

Met het programma willen we ook voorkomen dat een promotiestudie onnodig lang duurt. De bedoeling is dat er maximaal zes jaar over een promotiestudie gedaan wordt. Iemand die voltijd aan een promotiestudie werkt, zou in 3,5 jaar zijn promotie moeten hebben afgerond. Om de betere begeleiding die het graduate program biedt, waar te maken, zal er stevig worden geselecteerd aan de poort aan de hand van een goed onderzoeksvoorstel en een korte tekst. Ook is het de bedoeling dat promotie-onderzoeken nog nauwer dan nu het geval, verbonden zijn aan het onderzoek van de hoogleraar die het onderzoek begeleidt. Zo snijdt het mes aan twee kanten: het onderzoek van de promovendus draagt bij aan dat van de hoogleraar en de hoogleraar kan beter begeleiden omdat hij het desbetreffende onderdeel van zijn vakgebied uitstekend overziet.

Op 12 april 2023 om 19.30 uur vindt een online informatie-avond plaats voor toekomstige promovendi/zij die een promotiestudie overwegen, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op het hoe en wat van het traject. De voertaal hierbij is Engels. De eerstvolgende promovendiweek wordt gehouden in juni 2023.

Geïnteresseerd in deze informatie-avond? Aanmelden kan uiterlijk 7 april bij prof. dr. A. de Muynck.