Agenda

Opening academisch jaar 2022/2023

Opening academisch jaar 2022/2023

Op D.V. maandag 5 september 2022 zal aan de TUA de officiële opening plaatsvinden van het academisch jaar 2022/2023. De plechtigheid vindt plaats in de aula van de universiteit, Wilhelminapark 4 te Apeldoorn, en begint om 15.00 uur.

De rede in deze bijeenkomst wordt gehouden door prof. dr. A. Huijgen, hoogleraar systematische theologie. De titel van deze rede is ‘Gereformeerde perspectieven voor dogmatiek vandaag’.
Aansluitend geeft de rector, prof. dr. H.J. Selderhuis, een beknopt overzicht over het afgelopen cursusjaar en zal hij lijnen trekken naar de toekomst, waarna hij het academisch jaar 2022/2023 officieel zal openen.
Drs. A. van de Bovekamp, voorzitter van het curatorium, houdt een meditatie.  

Van harte nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst en de aansluitende receptie.
Tijdens deze receptie ontvangt u gelegenheid om kennis te maken met dhr. A.J. Dorst MSc, de nieuwe voorzitter van het college van bestuur en om afscheid te nemen van prof. dr. A. Huijgen in verband met zijn vertrek naar de PThU.