Agenda

Start nieuw seizoen Vormingscursus

Start nieuw seizoen Vormingscursus

In het winterseizoen 2018-2019 wordt de Vormingscursus voor de 49e maal georganiseerd.
Onder andere uit de voorstellen van de deelnemers van vorige seizoenen zijn zes actuele onderwerpen geselecteerd. Ook dit seizoen hebben wij docenten bereid gevonden om één van de onderwerpen voor te bereiden en te behandelen.

De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode half september 2018 tot half maart 2019. Iedereen kan deelnemen, er is geen vooropleiding vereist.

Onderwerpen seizoen 2018-2019

Het programma bestaat uit de volgende onder­werpen:

Momenten uit de CGK-geschiedenis - drs. C.Th. Boerke
Wat heeft de Kerk met Israël? - ds. A. Brons
Van joods-christelijke gemeente naar kerk uit joden en heidenen (Hand. 6-15) - drs. R. van de Kamp, Hoogeveen
De zingende gemeente - dr. J. van der Knijff
De Maaltijd des Heeren – Principe en praktijk - drs. J.M.J. Kieviet
Kerk en kerkjeugd - de heer C. van Vianen

Klik hier voor meer informatie over data, locatie, wijze van aanmelden, kosten, etc.