Agenda

Symposium 'Kind en geloof'

Symposium ‘Als ze maar gelukkig zijn?!’ – Hoopvol opvoeden in een seculiere samenleving

Onze kinderen groeien op in een samenleving waarin alles leuk moet zijn. Kinderen van nu vullen hun vrije tijd met heel veel leuke dingen, hebben veel speelgoed en kunnen op sociale media voortdurend worden geëntertaind. Genieten is het hoogste doel geworden. Wat kinderen doen, moet wel leuk zijn. Maar het is een tijdgeest die in een aantal fundamentele opzichten haaks staat op de Bijbelse boodschap. Op welke manier kunnen we de aandacht van onze kinderen richten op de Toekomst? Kunnen we hen leren wat het inhoudt om een kruisdragende pelgrim te zijn? Kunnen we hen op kinderniveau voorhouden hoe bekering en berouw er in hun leven uitziet? Kunnen we hen in deze tijd nog bijbrengen hoe belangrijk een luister- en leerhouding daarvoor zijn? Dat ze moeten leren gehoorzamen, niet alleen wanneer ze dat zelf leuk vinden, maar omdat God het van hen vraagt? Durven we vrijmoedig tegen de stroom in te gaan en de focus van onze kinderen te verleggen? Wat houdt dit allemaal in voor de keuzes die kinderen maken? Voor hun vriendschappen? Voor hun houding op school en in de kerk, voor hun beleving van de zondag, de eredienst en de preek?

Daarom organiseert Evangeliestek samen met Driestar hogeschool, Bond van de Hervormde Zondagsscholen en de Theologische Universiteit Apeldoorn het symposium ‘Als ze maar gelukkig zijn?!’ – Hoopvol opvoeden in een seculiere samenleving. Voor alle ouders, ambtsdragers, leidinggevenden en leerkrachten die betrokken zijn op kinderen. Het symposium staat gepland op D.V. Vrijdag 30 september 2022 in Gouda van 15:30-20:30 uur Tijdens het symposium zullen er twee hoofdlezingen (door Christine Stam – van Gent en Ds. A.Th. van Olst) en twee workshopsrondes gehouden worden, waarbij gekozen kan worden uit 14 verschillende workshops. Meld u/je aan via de website van Evangeliestek en schrijf in voor twee workshops naar keuze. Naast de lezing en de workshops is er voldoende tijd voor ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen. Alle overige praktische informatie is te vinden op www.evangeliestek.nl/symposium