Agenda

Toerustingsdag 'Nieuw gereedschap voor jeugdwerk met perspectief!'

Toerustingsdag 'Nieuw gereedschap voor jeugdwerk met perspectief!'

Hoe houden we alle jongeren betrokken en houden we hen vast? Deze vraag is een veelgehoorde verzuchting in de kerk. In een houding van ontspanning en verwachting van de Verbondsgod mogen we doen wat in ons vermogen ligt om alle gedoopte jongeren in de gemeente te bereiken en te betrekken, ze zijn tenslotte allemaal deel van de gemeente die tot eer van de Heere een geheiligd leven hoort te leiden. De gemeente heeft hen nodig, al deze jongeren hebben eigen gaven en talenten die ingezet kunnen worden in het gemeenteleven. Het breed integreren van jeugdwerk in het geheel van het gemeenteleven is niet aan aantallen gebonden, en kan ook in kleine gemeenten goed functioneren.

Voor nieuwe vormen van jeugdwerk is nieuw ‘gereedschap’ nodig. Drs. L. (Laurens) Snoek, docent Kerkelijk Onderwijs aan de TUA, gaat met ons op zoek naar nieuwe perspectieven en de bijbehorende gereedschappen voor het werken met jongeren in de kerk van vandaag.

Op vrijdag 6 oktober wordt in dit verband een symposium georganiseerd door het Interkerkelijk Kenniscentrum - Goed in vorm, de Christelijke Hogeschool Ede en de Theologische Universiteit Apeldoorn. 

Programma

15:00 Inloop
15:30 Opening Symposium door Lydia van Ginkel, projectleider Goed in Vorm
16:00 Lezing 1 - Verder kijken en dieper graven - perspectieven voor werkers in de kerk - door Laurens Snoek
16:40 Workshopronde 1
17:40 Uitgebreide broodmaaltijd en soep
18:40 Opening avondprogramma
18:50 Lezing 2 - Scherper kijken en beter graven - gereedschappen voor werkers in de kerk - door Laurens Snoek
19:30 Workshopronde 2
20:30 Ontmoeting met koffie of thee

Er kan worden gekozen uit de volgende workshops:

  • vertellend spreken in kinderwerk
  • tieners en de prediking
  • jeugdpastoraat in de praktijk
  • openheid creëren tijdens catechese
  • in gesprek met tieners in het jeugdwerk
  • kinderen betrekken bij de gemeente
  • relationeel jeugdwerk
  • met jongeren in gesprek over de kerkelijke gemeente
  • aandacht vangen en vasthouden
  • omgaan met diversiteit in het jeugdwerk

Kosten

De kosten voor deelname aan de toerustingsdag zijn € 24,95 per persoon. Daarin is het volgende begrepen: deelname aan het programma incl. de maaltijd.

Wanneer u een deel van het programma bijwoont, blijven de kosten gelijk. Leidinggevenden, ambtsdragers en leerkrachten hebben soms de mogelijkheid om kosten te declareren bij hun kerkelijke gemeente of hun werkgever. Bij betaling ontvangt u een factuur waarop staat dat er via iDEAL betaald is.

Verdere informatie en aanmelden

Zie voor verdere informatie over deze toerustingsdag en voor het aanmeldingsformulier deze website

Download de flyer