Agenda

TUA-dag over ‘Wie ben ik eigenlijk? Mens-zijn voor Gods aangezicht’

TUA-dag over ‘Wie ben ik eigenlijk? Mens-zijn voor Gods aangezicht’

Wie bent u? Wie ben ik? Veel mensen zijn op zoek naar zichzelf, hun ‘betere ik’, of hun identiteit. Maar wie zijn we als mens voor God? Om deze vraag draait het op deze tiende TUA-dag, die de Theologische Universiteit Apeldoorn op vrijdag 3 november 2023 organiseert. Tijdens deze dag, die bestaat uit colleges, workshops, koormuziek, ontmoeting en een maaltijd, denken we met elkaar na over de vraag naar het mens-zijn voor Gods aangezicht. Gemeenteleden, (oud-)studenten, donateurs, geïnteresseerden, predikanten, kortom, iedereen die dit leest is deze dag van harte welkom!

Programma

Middagprogramma
Vanaf 13.45 uur - Inloop met koffie/thee
14.15 uur - Opening door de rector, prof. dr. M.J. Kater
14.25 uur - College door dr. C.C. den Hertog: ‘Wat voor wezen ben ik eigenlijk?’ – Boek X van Augustinus’ Confessiones
15.05 uur - College door prof. dr. M.J. Kater: Kostbare kwetsbaarheid
15.45 uur - Pauze
16.15 uur - College door prof. dr. A.A. Clement: Wat zou Johann Sebastian Bach antwoorden op de vraag ‘Wie ben ik eigenlijk?’ (met muzikale bijdrage)
17.15 uur - Afsluiting middagdeel

Maaltijd

Avondprogramma
18.15-19.00 uur - Workshopronde 1
19.10-19.55 uur - Workshopronde 2
Per workshopronde is er keuze uit vier onderwerpen:

  • Dr. A. Versluis: Wie bent u eigenlijk? God en mens in Psalm 8 
  • Dr. A. van den Os: Ik, ellendig en verlost mens. Antropologie in Romeinen 6-8
  • Dr. D.J. Steensma: Wie ben ik die doet en handelt? Mens-zijn in moraal volgens Oliver O’Donovan
  • Dr. G.A. van den Brink: ‘Geef God wat Hem toekomt’. Luther over rechtvaardigheid en geloof in onze relatie tot God

20.00 uur - Gezamenlijke afsluiting TUA-dag door de voorzitter van het College van Bestuur, A.J. Dorst MSc.

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Geeft u in het opmerkingenveld s.v.p. aan of u de middag, de avond of beide wilt bijwonen en of u mee-eet. Ook dieetwensen kunnen hier worden doorgegeven. U hoeft geen voorkeur voor een workshop aan te geven, dit kunt u doen bij binnenkomst op de TUA. 

Kosten

Aan deze dag zijn voor u geen kosten verbonden, u bent onze gast!

N.B. In tegenstelling tot eerdere berichten vindt de TUA-dag niet plaats op 27 oktober, maar een week later: op 3 november.

Ja, ik meld mij aan voor deze bijeenkomst