Agenda

Webinar 'Handhaving en de grondrechten van de kerk in crisistijd'

Webinar 'Handhaving en de grondrechten van de kerk in crisistijd'

Het Kenniscentrum Kerkrecht organiseert in samenwerking met de TUA op dinsdag 22 juni van 19.30 tot 20.30 uur een webinar over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de handhavende overheid op het terrein van de kerk. Sprekers zijn mr. Dick Alblas en mr. Peter Raven, beiden verbonden aan het Kenniscentrum Kerkrecht.

Zij besteden aandacht aan de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van de overheid ten aanzien van kerksluitingen. De laatste tijd is er terecht veel aandacht voor dit aangelegen onderwerp. Hierbij komen onder andere de volgende vragen aan bod.

  • Wat mag de handhavende overheid nu wel en niet?
  • Welke verantwoordelijkheid rust er op het kerkbestuur?
  • Komen hier de grondrechten niet in het geding?
  • Hoe ver reiken die grondrechten in dit kader?
  • Wat zou vanuit juridisch perspectief de voorkeur hebben voor de houding van de kerken in deze problematiek?

Verder zullen wij ingaan op de actualiteit rond de verruiming door kerkgenootschappen van de preventieve maatregelen ter beperking van het besmettingsrisico (‘protocollen’).

 Tijdens het webinar krijgt u volop de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

U kunt zich aanmelden via: info@kenniscentrumkerkrecht.nl. U ontvangt dan tijdig een link voor deelname. Het webinar wordt u door KCK gratis aangeboden.