Overzicht proefschriften

Naar Bibliotheek

2024

1 juli 2024
Bong-il Park, Calvin's ecclesiology in his biblical exegesis of the Book of Jeremiah. The motif of populus meus. (promotors: H.J Selderhuis; W.H.Th. Moehn)

28 juni 2024
C.J. Meeuse, De bestrijding van het cartesianisme door Jacobus Koelman (promotors: H.J. Selderhuis, A. Goudriaan)

29 mei 2024
J.D. Edwards, The anchor of a believer's hope. John Flavel's (ca. 1627-1691) theology of death, dying, and eternal destiny. (promotors: H.J. Selderhuis, B.H. Cosby)

5 april 2024
A. Staemmler, Die Verheißung des ewigen Lebens. Die neue Wirklichkeit der Auferstehung in Karl Barths "Kirchlicher Dogmatik".  (promotors: G. C. den Hertog, R.H. Reeling Brouwer)

25 maart 2024
T.E. Boele-Noort, Zicht op tucht . Een praktisch-kerkrechtelijk onderzoek naar visies op en praktijken van kerkelijke tucht volgens predikanten binnen het gereformeerd protestantisme (promotors: H.J. Selderhuis, H. Geertsema)

2023

20 december 2023
A. de Ridder, Shir hashirim. Achtergronden en lyrische vertolking van het Hooglied in de Noordelijke Nederlanden in de eerste helft van de zeventiende eeuw (promotor: A.A. Clement)

10 juli 2023
M. Hamm, Bund und Erwählung bei Johannes Coccejus und Caspar Olevian im historischen Kontext (promotors: H.J. Selderhuis, A. Mühling)

29 juni 2023
H. Brons, Abraham Hellenbroek. Een homiletische analyse (promotors: M.J. Kater, A.C. Neele)

28 juni 2023
H. Koopman, Het voorbereidend werk. Een onderzoek naar de invloed van een Engels concept op de theologie in Nederland in de zeventiende eeuw (promotors: H.J. Selderhuis, W.J. op ’t Hof)

22 juni 2023
D.P. Van Brugge, “That which they can’t see”. A retrieval of Jonathan Edwards’ homiletical use of imagination (promotor: M.J. Kater, W. van Vlastuin)

16 juni 2023
J. Lee, Der Bund Gottes in Calvins Josuakommentar im Rahmen seiner exegetischen Werke (promotors: H.J. Selderhuis, A. Mühling)

26 mei 2023
G. Zhao, Wilhelmus à Brakel (1635-1711). Reformed covenantal eudaimonism higest good, virtue, and law (promotors: A.C. Neele, H.J. Selderhuis, J. van de Kamp)

12 april 2023
A. van den Os, "Vengeance is Mine". The meaning and function of divine vengeance in the New Testament. (promotors: H.G.L. Peels, J.W. van Henten, M.C. Mulder)

23 januari 2023
J.H.C. Kooijman, Eén kudde, één Herder. Een onderzoek naar de uitleg van Johannes 10:16 in de eerste vijf eeuwen na Christus (promotors: M.A. van Willigen, A. Dupont)

2022

7 december 2022
B.G. Najapfour, Joseph Hart (1712-1768) and his contribution to the early British Evangelical Movement. (promotors: H.J. Selderhuis en A.C. Neele)

23 september 2022
B.A.T. Witzier, Lezen in het licht van de Geest. Hermeneutische implicaties van het nieuwtestamentische spreken over het verlichtende werk van de Heilige Geest. (promotors: H.G.L. Peels, A.W. Swiep, M.C. Mulder)

28 juni 2022
H. Visser, Person, gender and number into Naro. PGN-markers in Naro and their impact on Bible translation. (promotors: H.G.L. Peels, L.J. de Vries, W.H.G. Haacke)

11 april 2022
P.D. Baarda, Floreren. Een praktisch-theologisch onderzoek over positieve psychologie in de praktijk van het onderwijs. (promotors: M.J. Kater, A. de Muynck, J.W. Saane)

2021

7 oktober 2021
C.G.M. Leonard, Gordon J. Spykman’s life and work. A proposal for renewed theological method in the reformed tradition. (promotors: G.C. den Hertog, C. van der Kooi)

1 oktober 2021
J. van ‘t Spijker, To participate in God’s mission. Looking for an ecclesial structure to be a witnessing church today. (promotors: A. Huijgen, S. Paas)

24 september 2021
Ch. Choi, Herman Bavinck and John Calvin on the doctrines of the Trinity and the image of God. A comparison. (promotors: A. Huijgen, G. Harinck)

2 juli 2021
N.C. Smits, Plaatsbereiding. Verzoening in Christus bij Hans Joachim Iwand en Eberhard Jüngel. (promotors: G.C. den Hertog, G. Plasger)

15 juni 2021
A.C. Neele, “That which we have seen”. Philosophical-Homiletical Foundations towards a Phenomenology of Sermon Preparation and Preaching. (promotors: M.J. Kater, V. Emma-Adamah)

19 april 2021
D.H. Kranendonk, Paul Bayns's pastoral teaching of predestination. (promotors: H.J. Selderhuis, Michael A. G. Haykin)

15 april 2021
G.J. Baan, Der Heiland lebt. De drie vroegste Paascantates van Johann Sebastiaan Bach. Een theologisch-muzikale analyse. (promotors: A.A. Clement, F. van der Pol, H.J. Selderhuis)

26 februari 2021
A. Santoso, Union with God. An assessment of Deification (Theosis) in the theologies of Robert Jenson and John Calvin. (promotors: A. Huijgen, C. van der Kooi, B.F. Intan)

5 februari 2021
J. Hong, Caspar Sibelius and his journal on the Synod of Dordt, 1618-1619. Transcription, translation, and systematic analysis of his journal (promotors: H.J. Selderhuis, E.A. de Boer)

1991-2020

Klik hier voor een overzicht van de proefschriften uit voorgaande jaren