Duplex amor Dei

Duplex amor Dei
W.A. den Boer
€10,00  

Productinformatie

De theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) is veel besproken maar weinig onderzocht. De studie van William den Boer biedt een geheel nieuwe bijdrage aan het verstaan van Arminiusí theologie. Het eerste deel poneert dat het grondmotief van Arminiusí theologie gelegen is in een zorgvuldig waarborgen van de rechtvaardigheid van God. Het tweede deel gaat eerst in op de receptie van Arminiusí theologie in de discussie tussen remonstranten en contraremonstranten tijdens de Haagsche of Schriftelicke Conferentie (1611). Ten slotte wordt Arminiusí theologie geplaatst in de context van het zestiende-eeuwse debat over de oorzaak van de zonde en Gods relatie tot het kwaad.

Publicaties van het Instituut voor Reformatieonderzoek 1

ISBN: 9789075847215
Titel: Duplex amor Dei. Contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609)
Auteur: William den Boer
Aantal pagina's: 343
Bindwijze: gebonden
Prijs: Ä 10,00
Winkelwagentje
  Aantal artikelen: 0
  Totaalbedrag: €0,00
 
 
Theologenblog