Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Verder studeren

De meeste studenten die de bachelor aan de TUA afronden, vervolgen hun studie met een master aan onze universiteit. Een veel kleinere groep studenten kiest ervoor om elders een master te volgen, bijv. omdat men predikant wil worden in een ander kerkverband dan de CGK. Vaak zien we dat ze naast de master die ze elders volgen, ook vakken bij de TUA blijven doen (als zogenaamde 'tweede inschrijver'). Een kleine minderheid stopt na de bachelor met studeren en vindt een al dan niet theologische werkkring.