Onderzoek ReCePP

Dr. Jan van de Kamp
Thema’s:

  • christelijke vroomheid in de vroegmoderne tijd, m.n.:
  1. interactie op dat gebied tussen rooms-katholieken, luthersen en gereformeerden
  2. de kanalen ervan (vertalingen, boeken) en de receptie (leescultuur).

Wilt u op deze of aanverwante gebieden promotieonderzoek uitvoeren, neem dan contact op met dr. Van de Kamp.

Prof. dr. Herman Selderhuis 
Thema’s:

  • puritanisme
  • nadere reformatie

Wilt u op deze of aanverwante gebieden promotieonderzoek uitvoeren, neem dan contact op met prof. Selderhuis.

Prof. dr. W. van Vlastuin
Thema's:

Puritanisme, nadere reformatie, opwekking:

  • Dogmageschiedenis
  • Constructieve theologie

Wilt u op deze of aanverwante gebieden promotieonderzoek uitvoeren, neem dan contact op met prof. Van Vlastuin.

Promovendi betrokken bij ReCePP

  • Drs. ing. Bert Koopman: Een onderzoek naar de Engelse invloed van het ‘voorbereidend werk’ op de theologie in Nederland in de zeventiende eeuw
  • Drs. G.M. Bosker: De visie op leven en sterven in de Nadere Reformatie

Gezamenlijke activiteiten dr. Van de Kamp en prof. dr. Selderhuis