Agenda

EOL-lezing 'Het einde van de Ramessiden' 18 november 2014 om 19:45
EMRT-conference 'Election' 29 oktober 2014
Inauguratie dr. J. Dekker 01 oktober 2014 om 15:00

Inaugurele oratie prof. dr. J. Dekker

Op 1 oktober zal prof. dr. J. Dekker zijn ambt aanvaarden als bijzonder hoogleraar ‘Bijbelonderzoek en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief’ op de Henk de Jong-leerstoel die verbonden is aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.
De inaugurele rede die hij zal uitspreken, draagt de titel:
 
'Jesaja doelde op Jezus...'
Een christelijke kijk op God in het boek Jesaja

De feestelijke bijeenkomst vindt plaats aan de TUA en begint om 15.00 uur. Na afloop is er een receptie en gelegenheid tot feliciteren.
Vanwege de verwachte belangstelling en gezien de beperkte plaatsruimte wordt u verzocht zich voor het bijwonen van de bijeenkomst vooraf aan te melden. Dit kan telefonisch (055-577 57 05) of per mail (registration@tua.nl).