Agenda

EMRT-conference 'Election' 29 oktober 2014
Inauguratie dr. J. Dekker 01 oktober 2014 om 15:00
Start AKZ+ najaarscursussen 18 september 2014

1 september opening academisch jaar

De opening van het studiejaar 2014/2015 zal plaatsvinden D.V. 1 september om 15:00 uur. Prof. dr. H.J. Selderhuis hoopt te spreken over 'Res ipsa et Summa Causa. 500 Jaar Reformatie in postchristelijk Europa'.
Aansluitend geeft de rector, prof. dr. H.G.L. Peels, een beknopt overzicht over het afgelopen cursusjaar en blikt hij vooruit, waarna hij het nieuwe cursusjaar officieel zal openen. 
Ten slotte gaat drs. R. van de Kamp, voorzitter van het curatorium, voor in schriftlezing, meditatie en gebed.
Van harte nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst en de aansluitende receptie. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
 
____________________________________________________________ 
Theologie studeren aan de TUA?