Agenda

EMRT-conference 29 oktober 2014
Symposium over 'genade' 20 juni 2014
Afscheidscollege prof. dr. T.M. Hofman 13 juni 2014 om 14:00
Start admissie-examens 12 juni 2014
Themadagen 'Eschatologische verwachting' 15 april 2014

Invulling leerstoel Nieuwe Testament

In de vacature die is ontstaan i.v.m. het emeritaat van prof. dr. T.M. Hofman heeft het college van bestuur van de TUA een tijdelijke voorziening getroffen voor de komende twee jaar. Het onderwijs en onderzoek in de nieuwtestamentische vakken zal in de komende periode verdeeld worden tussen dr. M.C. Mulder en dr. T.E. van Spanje.

Lees verder
______________________________________________________________
Bijzondere leerstoel NGP
In de loop van 2014 zal aan de TUA een bijzondere leerstoel worden gevestigd, met als hoogleraar dr. Jaap Dekker (Enschede). De naam van de bijzondere leerstoel zal zijn: ‘Henk de Jong-leerstoel. Bijbelonderzoek en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief.’

Lees verder 
______________________________________________________________
Film afscheidscollege prof. Baars
Het afscheidscollege van prof. dr. A. Baars kunt u hier terugzien:
 
____________________________________________________________ 
Theologie studeren aan de TUA?