Studentenmagazine INzicht

Voorkant INzicht
Aan onze universiteit verschijnt drie keer per jaar het studentenmagazine INzicht. Dit blad wordt samengesteld door studenten uit verschillende leerjaren van de TUA. De doelstelling is om vanuit de verschillende theologische disciplines verdiepende artikelen aan te bieden. Naast deze artikelen treft u in elk nummer een meditatie aan die geschreven is door een student, een boekrecensie, een prikkelende stelling waar het College van Bestuur op reageert, een verfrissende column en dergelijke meer. Het blad is bedoeld voor de universiteitsgemeenschap en allen die zich hiermee op enige wijze verbonden weten. 

U kunt een proefnummer aanvragen of een abonnement afsluiten door een e-mail te sturen. Indien u een abonnement afsluit, ontvangt u drie nummers per jaar tegen betaling van 14,50 euro.