Bibliotheek

De bibliotheek van de TUA is in de eerste plaats bedoeld om studenten en docenten van
de universiteit te ondersteunen in hun onderzoek en studie. Daarnaast kunnen ook andere
belangstellenden voor studie of beroep gebruik van maken van de bibliotheek.
Aan het lenen van materialen uit de eigen collectie zijn geen kosten verbonden. Wel dient men een
lenerspas aan te vragen.
 
De collectie van de bibliotheek omvat ca. 50.000 titels. Het grootste gedeelte van deze titels is
opgenomen in de uitleencollectie. Deze is te raadplegen in de catalogus. Niet alle materialen worden
uitgeleend: tijdschriften, naslagwerken, werken van vůůr 1850, microvormen, doctoraalscripties en
een aantal andere tekstuitgaven zijn ter plekke te raadplegen.