Predikantencursus Storende woorden in de prediking

8 September 2016

Op 8 en 9 september wordt een predikantencursus gehouden over het thema 'Storende woorden in de prediking'. Deze cursus wordt georganiseerd door Areopagus (IZB) in samenwerking met de TUA. Docenten zijn dr. P.J. Visser en dr. M.J. Kater.
 
Bekering is een beladen begrip. Op cruciale momenten horen we het in Bijbelpassages klinken: ‘Bekeer U!’ Het is een woord dat stilzet en dat tegelijkertijd bevrijden wil. De vraag van deze conferentie is ‘Hoe komt dat begrip van bekering nu aan de orde in onze prediking?’ Is het een bijna plichtmatig onderdeel, of ontbreekt het juist steeds meer in onze prediking? Waarvan moeten mensen zich vandaag concreet bekeren? Hoe fundamenteel is het begrip bekering: bijbels-theologisch, theologie-historisch en voor het geestelijke leven? Is het een begrip dat zich ontwikkelen kan in nieuwe taal?
Het gaat in deze cursus om het storende in de prediking, het interrumperende. Hoe gebeurt dat in prediking vandaag, dat mensen onderbroken worden, stilgezet, op een weg van verandering geduwd? ‘Gij hebt een harde hand van ronselen’, dichtte Willem Jan Otten over de bekering van Paulus. Is in prediking vandaag iets van die ‘harde hand’ voelbaar? Of is dat een manier van denken, dat ons, theologisch en communicatief, doet terugdeinzen? En wat zegt dat?
Meer informatie over deze cursus:
 

« Bekijk complete agenda