Prof. dr. T.M. Hofman

Prof. dr. T.M. HofmanHoogleraar Nieuwe Testament
Stuur een e-mail


 


 


Beknopte cv

Teunis Martinus Hofman werd op 18 augustus 1952 in Sliedrecht geboren. Na het staatsexamen gymnasium alpha legde hij in 1976 het propedeutisch examen theologie af aan de RU te Utrecht, waarna hij zijn studie voortzette aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. In september 1980 legde hij daar met goed gevolg het kandidaatsexamen af. Vanaf 1983 tot 1991 was hij predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Ouderkerk aan de Amstel. In januari 1992 werd hij verbonden aan de gemeente van Rijnsburg. In 1994 slaagde hij voor het doctoraal examen (oude stijl), met als hoofdvak Kerkgeschiedenis. De Generale Synode van Zierikzee 1995 benoemde hem tot universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. Na een bijzonder studieverlof van een halfjaar, nam hij in november 1996 afscheid van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsburg om de werkzaamheden in Apeldoorn aan te vangen. Dr. Hofman promoveerde op 5 juni 1997 en inaugureerde op 3 september 1997. 


Functies

- Docent NT deeltijdopleiding leraar godsdienst Master aan de GH te Zwolle
- Voorzitter Nieuwtestamentisch Werkgezelschap
- Voorzitter van het CGK-deputaatschap voor Contact met de Overheid
- Bestuurslid van de Stichting ter behartiging van sociale belangen van CGK-predikanten e.a. in Nederland
- Bestuurslid van de ‘Jacobus-Albert Stichting’
 
 

Publicaties