Dr. A. Versluis

Drs. A. VersluisGeassocieerd onderzoeker Oude Testament
Stuur een e-mail 
 
                                        
 
 
 
 
  
 

Beknopte cv

Arie Versluis (1979) studeerde van 1997 tot 2004 theologie te Apeldoorn en semitische talen (Hebreeuws-Aramees) te Leiden. Van 2005 tot 2012 was hij als aio (parttime) aan de TUA verbonden. Van 2006 tot 2012 was hij christelijk gereformeerd predikant te Nieuw-Balinge en sinds mei 2012 te Ouderkerk aan de Amstel. In juni 2012 promoveerde hij aan de TUA op een onderzoek naar de opdracht van God om de Kanaänieten uit te roeien (Deut. 7). Hij is als geassocieerd onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST).


 Lidmaatschappen

- Lid van het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België (OTW)
- Lid van de Society of Biblical Literature (SBL)
 

Publicaties

- [met Arnold Huijgen] ‘“Our God is One”: The Unity of YHWH and the Trinity in the Interplay between Biblical Exegesis and Systematic Theology’, in Jaap Dekker, Gert Kwakkel (eds.), Reading and Listening: Meeting One God in Many Texts, Fs Eric Peels, ACEBT.S 16 (Bergambacht: 2VM 2018) 213-225.
- ‘“And Moses Wrote This Torah”: Canon Formulas and the Theology of Writing in Deuteronomy’, in Hans Burger, Arnold Huijgen, Eric Peels (eds.), Sola Scriptura: Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics, SRT 32 (Leiden: Brill 2017) 137–158 
- ‘Geweld in het Oude Testament’, in: A. Versluis, P. de Vries, M.J. Paul, De actualiteit van het Oude Testament. Geweld, offers en beloften, Driestarreeks Studium Generale (Apeldoorn: De Banier 2017), 11-36.   
- ‘Devotion and/or Destruction? The Meaning and Function of חרם in the Old Testament’, ZAW 128 (2016) 233-246.
'The Early Reception History of the Command to Exterminate the Canaanites’, Biblical Reception 3 (2014) [2015], 308-329.
‘“Het bloed mag u niet eten.” Motivatie en betekenis van het verbod op het eten van bloed in het Oude Testament’, in G.C. den Hertog, M.C. Mulder & T.E. van Spanje (eds.), Acta, Fs T.M. Hofman (Heerenveen: Groen, 2015), 264-277.
Religieus gemotiveerd geweld. Over een ongemakkelijke waarheid, Guido-lezing (Rotterdam: Guido de Brès-stichting, 2015) [brochure].
- Acht bijdragen in Hetty Lalleman (red.), Ongemakkelijke teksten van het Oude Testament (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief 2014): ‘Een vloek over zwarte mensen?’, ‘Vraagt God kinderoffers?’, ‘Staat God slavernij toe?’, ‘Heeft Mozes dit verdiend?’, ‘Moesten de Kanaänieten echt sterven?’, ‘Zó met lastige pubers omgaan?’, ‘Mag je scheiden?’, ‘Waarom de hele familie gestraft?’, 17-19, 26-28, 50-52, 65-67, 71-73, 77-82, 90-92
- ‘Volkenmoord in naam van God? Een theologische lezing van het gebod de Kanaänieten uit te roeien’, in: Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen & Eric Peels (red.), Nieuwe en oude dingen. Schatgraven in de Schrift, Apeldoornse Studies 62 / TU-Bezinningsreeks 13 (Barneveld: De Vuurbaak 2013) 161-176
- ‘Show them no mercy’, Lux Mundi 32 (2013) 80-81, 94-95
Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie van het gebod om de Kanaänieten uit te roeien (Deuteronomium 7) (Zoetermeer: Boekencentrum Academic, 2012)
- Diverse recensies in Theologia Reformata en Journal of Reformed Theology