Dr. D.J. Steensma

Drs. J. van 't SpijkerDocent ethiek
Stuur een e-mail
 
 
 


 
 


 Beknopte cv
1958 geboren te Drachten
1975-1978 studie Pedagogische Academie
1979-1984 studie theologie TUA
1986 predikant te Feanw‚lden
1988 doctoraal II-examen TUA (hoofdvak ethiek)
1995 promotie aan de TUA, promotor prof. dr. W.H. Velema


 Functies / lidmaatschappen

- predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Feanw‚lden (deeltijd)
- hoofdredacteur Kerkblad voor het Noorden
- scriba classis Leeuwarden CGK
- lid curatorium TUA (2012-2014)
- secretaris studiecommissie Homoseksualiteit en homoseksuele relaties (2007-2013), ingesteld door de generale synoden van 2007 en 2010
- lid generale synode 2004, 2010, 2013 en 2016-2017
- docent ethiek opleiding godsdienstleraar master, Gereformeerde Hogeschool Zwolle (2004-2012)
- deputaat art. 49 K.O. van de particuliere synode van het Noorden (1999-2012)
- docent ethiek Theologische Universiteit Apeldoorn (1996-2002)
- lid deputaatschap Algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden (1995-2004)
 

 Publicaties