College van hoogleraren en Universitair hoofddocenten

Prof. Den Hertog
Prof. dr. G.C. den Hertog
Hoogleraar systematische theologie
Prof. Peels
Prof. dr. H.G.L. Peels
Hoogleraar Oude Testament
Prof. Selderhuis
Prof. dr. H.J. Selderhuis
Hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht
Universitair hoofddocent systematische theologie
Dr. Kater
Universitair hoofddocent (gereformeerde) praktische theologie
 
 
Bijzonder hoogleraar
 
       Prof. dr. J. Dekker
       Bijzonder hoogleraar op de Henk de Jong-leerstoel: Bijbelonderzoek en
       identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief
 
 
Emeritus hoogleraren

Prof. Baars Prof. dr. A. Baars
Hoogleraar ambtelijke vakken en dogmageschiedenis
Prof. Hofman
Prof. dr. T.M. Hofman
Hoogleraar Nieuwe Testament
Prof. dr. J.W. Maris
Prof. dr. W. van 't Spijker
Prof. dr. W.H. Velema
 
Zie voor een omschrijving van de taken van het college van hoogleraren het volgende document:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/archief/college_van_hoogleraren.pdf college_van_hoogleraren.pdf