College van hoogleraren en universitair hoofddocenten

Hoogleraar systematische theologie
Dr. Kater
Prof. dr. M.J. Kater
Hoogleraar praktische theologie
Drs. Mulder
Dr. M.C. Mulder
Universitair hoofddocent judaÔca en Nieuwe Testament
Prof. Peels
Prof. dr. H.G.L. Peels
Hoogleraar Oude Testament
Prof. Selderhuis
Prof. dr. H.J. Selderhuis
Hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht
 
 
Bijzonder hoogleraren
 
       Prof. dr. J. Dekker
       Bijzonder hoogleraar op de Henk de Jong-leerstoel: Bijbelonderzoek en
       identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief
       Prof. dr. A. de Muynck
       Bijzonder hoogleraar christelijke pedagogiek vanuit Driestar educatief 
 
 
Emeritus hoogleraren

Prof. Baars Prof. dr. A. Baars
Hoogleraar ambtelijke vakken en dogmageschiedenis
Prof. Den Hertog
Hoogleraar systematische theologie
Prof. Hofman
Prof. dr. T.M. Hofman
Hoogleraar Nieuwe Testament
Prof. dr. J.W. Maris
Prof. dr. W. van 't Spijker
Prof. dr. W.H. Velema
 
Zie voor een omschrijving van de taken van het college van hoogleraren het volgende document:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/college_van_hoogleraren_2016.pdf college_van_hoogleraren_2016.pdf