College van hoogleraren en UHD's

Prof. Den Hertog
Prof. dr. G.C. den Hertog
Hoogleraar systematische theologie
Prof. Peels
Prof. dr. H.G.L. Peels
Hoogleraar Oude Testament
Prof. Selderhuis
Prof. dr. H.J. Selderhuis
Hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht
 
Universitair hoofddocenten
Universitair hoofddocent systematische theologie
Dr. Kater    
Dr. M.J. Kater
Universitair hoofddocent (gereformeerde) praktische theologie
 
 
Emeritus hoogleraren

Prof. Baars Prof. dr. A. Baars
Hoogleraar ambtelijke vakken en dogmageschiedenis
Prof. Hofman
Prof. dr. T.M. Hofman
Hoogleraar Nieuwe Testament
Prof. dr. J.W. Maris
Prof. dr. W. van 't Spijker
Prof. dr. W.H. Velema
 
Zie voor een omschrijving van de taken van het college van hoogleraren het volgende document:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/archief/college_van_hoogleraren.pdf college_van_hoogleraren.pdf